“Ô sin” trở thành nữ giám đốc bởi Nguyễn Quang

Từ một người đi lao động xuất khẩu, có chút vốn và kinh nghiệm, chị Nguyễn Thị Thủy đã mở công ty chuyên sản xuất đũa xuất khẩu, tạo việc làm cho nhiều lao động.