Kế hoạch sẽ được tiến hành vào tuần tới.
Người dân ở khu vực Lviv từ tuần tới sẽ bắt đầu được kiểm tra hàng loạt để phát hiện cúm coronavirus,- Chủ tịch Cơ quan hành chính nhà nước khu vực Lviv ông Maxim Kozitsky phát biểu như trên
Theo ông, đây là một dự án chung của Cơ quan quản lý nhà nước và Klastera CNTT Lviv. Các quan chức nói thêm các thuật toán và quy tắc thử nghiệm đang được phát triển.
“Tôi cho rằng việc đầu tiên thử nghiệm hàng loạt sẽ tiến hành vào giữa tuần tới. Để thực hiện thử nghiệm như vậy không phải là vấn đề một ngày và sẽ mất rất nhiều nỗ lực, đơn giản, tôi chắc chắn rằng những nỗ lực này sẽ mang lại kết quả mà chúng tôi mong đợi – sẽ đảm bảo được sức khỏe và cuộc sống của hàng triệu người dân Ukraina, “ông phát biểu.

Người đầu tiên sẽ được kiểm tra là những người gần đây đã trở về từ nước ngoài, hoặc đã tiếp xúc với các bệnh nhân được xác nhận nhiễm cúm coronavirus. Hôm nay ở khu vực Lviv đã ghi nhận trường hợp thứ ba nhiễm COVID-19

Kiều Trinh dịch lược

https://www.unian.net/health/country/10934708-na-lvovshchine-budut-massovo-testirovat-naselenie-na-koronavirus.html?fbclid=IwAR3nT7Y0zwmMu_N4tCnKSxTyMF9sBPpU-kkvgv12uJHCzlxGMf5nJQMlN_g
»Cùng chủ đề