Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland kêu gọi viện công tố tối cao Ukraina cải cách cơ quan công tố bắt đầu từ “số không”, theo cách của cảnh sát tuần tra. Bà Nuland tuyên bố trong khi phát biểu trước ủy ban về ngoại vụ của thượng viện Mỹ, Đài Tự do đưa tin.

“Cơ quan công tố phải trở thành một định chế phụ vụ nhân dân, chứ không phải làm hại dân”, – bà Nuland lưu ý. Bà đồng thời nói thêm rằng cơ quan công tố phải điều tra thành công và đưa đến cùng các vụ liên quan tới lấy lại tài sản bị đánh cáp, đồng thời đấu tranh với nạn tham nhũng, kể cả trong hàng ngũ công tố.

Theo lời bà Nuland, ở Ukraina cần phải thành lập cục thanh tra cơ quan công tố. Việc cử công tố cho cơ quan chống tham nhũng và bắt đầu hoạt động bình thường của Văn phòng chống tham nhũng đồng thời phải được bắt đầu trong thời gian tới đây, bà trợ lý ngoại trưởng nhấn mạnh..

Trwocs đó hai tuận đại sứ Mỹ ở Ukraina Piatt cũng đã cho phép mình phê phán hoạt động của cư quan công tố tối cao Ukraina khi ông tuyên bố công tố phá hoại cải cách và tránh điều tra các vụ tham nhũng nổi cộm.

Nói riêng, ông Piatt buộc tội những công tố-tham nhũng trong việc đe dọa những nhà cải cách. Ông Piatt đã đưa ra một số thí dụ để mình họa.

Ngày 7 tháng 10 trưởng công tố tối cao Victor Sokin đã đề xuất với phía Mỹ cử chuyên gia trợ giúp điều tra các vụ tham nhũng nổi cộm được gọi là “công tố kim cương”. Tổng thống Ukraina đã có ý kiến cá nhân với phó tổng thống Biden về những phát biểu gay gắt của nhà ngoại giao này.

Nguồn: “ZN.UA”

»Cùng chủ đề