Tomoko Namba đã gây dựng được khối tài sản nửa tỷ USD nhờ các trò chơi trên điện thoại.