Đoàn xe của Igor Plotnitskiy bao gồm cả người lãnh đạo “nội các” của Plotnitskiy là Irina Teitsman, người lãnh đạo truyền hình Anastasia Surkayeva và một số nhân vật cận thần của Plotnitskiy hôm thứ 5 đã từ Lugansk tới Nga,báo Novaya Gâeta viết. >>“Новая газета”.

Lưu ý rằng, trước đó, “bộ trưởng” nội vụ Kornet vừa bị cách chức từ chối bãi nhiễm và vẫn tuyên bố tiếp tục thẩm quyền bộ trưởng nội vụ.

Nhiều đơn vị vũ trang đã chiếm khu vực trung tâm thành phố, điện và truyền hình cũng như điện thoại di động bị cắt. báo chí dẫn lới của Plotnitskiy nói về một cuộc đảo chính “nhà nước” “LPR”.

Kornet công bố trong lời kêu gọi Plotnitskiy có cả những nhân vật cận thần của Plotnitskiy, trong đó bà Teitsman và bà Sukayeva được nêu như là điệp viên cơ quan đặc vụ Ukrana.

Một chiến dịch bắt giữ các cận thần của Plotnitskiy diễn ra ở Lugansk và được cơ quan “Bộ an ninh” gọi là chống “quân biệt kích” Ukraina.

Ngày thứ 5 Kornet tuyên bố rằng những hành động quân sự của mình đã cứu “LPR” khỏi sự trở về Ukraina.

Nguồn: Lb.ua

PS/Comment: Như vậy những giả thiết về một cuộc “đảo chính” thủ lĩnh Plotnitskiy là có cơ sở hơn cả. Do hiếm hoi thông tin cho nên trên cơ sở các sự kiện tuy ít ỏi của báo chí và mạng xã hội đưa ra có thể giả thiết là cuộc đảo chính chống Plotnitskiy của “bộ trưởng” nội vụ Igor Kornet dưới sự yểm trợ của các đơn vị “Người xanh” và của Zakharchenko đã thành công.

»Cùng chủ đề