Các nhà nông nghiệp Ukraina tính tới ngày 10 tháng 3 đã xuất khẩu 27,7 triệu tần ngũ cốc, trong số đó lúa mì – 12 triệu tấn, ngô – 11,5 triệu tấn, mạch – 4 triệu tấn, các hạt ngũ cốc khác – 174 ngàn tấn, phòng báo chí bộ nông nghiệp cho biết. Hình: Bơm ngũ cốc xuống tàu để xuất khẩu >>

Theo dữ liệu của bộ nông nghiệp thì giá bình quân bán lúa mì là 4 ngàn Hrivnia/tấn, lúa mì còn vỏ – 3,8 ngàn Hrivnia/tấn, ngô – 3,9 ngàn Hrivnia/tấn.

Trong năm 2015 Ukraina thu hoạch 59,9 triệu tấn ngũ cốc, chưa kể Crimea và Donbass bị chiếm đóng, ít hơn năm 2014 6,1%, trong khi đó riêng lúa mì thu hoạch tăng 9,9% thay vì giảm thu ngô và mạch.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề