Trường em tôi có tổ chức một chuyến tham quan cho học sinh. Em tôi 15 tuổi sợ say tàu xe đã sử dụng miếng dán, sau khi dán trên bảy tiếng thì có triệu chứng lơ mơ và nói sảng, nôn mửa, hoa mắt, không sốt.