Nỗi đau mang tên lá ngón bởi Nguyễn Quang

Trên khắp núi rừng vùng đồng bào Cơtu ở huyện Tây Giang (Quảng Nam) có một thứ cây dây leo, hoa rất đẹp nhưng cực độc, có tên lá ngón. Mỗi năm, hàng chụcmạng người đã mất do… ăn lá ngón tự tử.