Việc gia tăng giá trị đồng nội tệ đã làm giảm hơn 100 tỷ đồng nợ của Ukraina.

Tuy nhiên, trong chín tháng của năm 2019, do việc giá tăng giá trị đồng nội tên so với chỉ số kế hoạch, ngân sách nhà nước đã không nhận được 20,7 tỷ UAH thu nhập theo kế hoạch, người đứng đầu vụ kế toán Valery Patskan cho biết.

Việc tăng cường giá trị đồng tiền quốc gia của Ukraina đã giúp giảm tổng khối lượng được bảo đảm của nhà nước và nợ nhà nước hơn 100 tỷ hryvnia. Điều này đã được công bố vào ngày 17 tháng 10 bởi người đứng đầu Vụ kế toán Valery Patskan trong cuộc họp của Ủy ban quốc hội  về Ngân sách nhà nước, cơ quan báo chí báo chí Vụ kế toán cho biết.

Sự gia tăng giá của đồng nội tệ có hai mặt. Mặt tích cực – trong tám tháng của năm nay, tổng số nợ được nhà nước và do nhà nước bảo lãnh giảm 101,3 tỷ Hryvnia. Việc tăng giá của đồng tiền này dẫn đến việc giảm nợ tới 144,3 tỷ tỷ UAH”, – ông nói.

Ông Patskan nói thêm rằng trong chín tháng năm 2019, do đồng nội tệ tăng giá mạnh hơn so với các chỉ số kế hoạch, ngân sách nhà nước đã không nhận được 20,7 tỷ thu nhập theo kế hoạch, vì 40% thu ngân sách nhà nước được tính bằng cách sử dụng đồng đô la Mỹ hoặc đồng euro.

Patskan nhấn mạnh rằng dự thảo Ngân sách nhà nước cho năm 2020 dựa trên tỷ giá hối đoái trung bình của đồng nội tệ với đồng đô la Mỹ và đồng euro ở mức 28,2 và 31,9 UAH, không tương ứng với các chỉ số hiện tại, do đó dự báo này cần phải được xem xét lại.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraina Oksana Markarova báo cáo rằng tỷ giá hối đoái trong ngân sách năm 2020 ở mức 28,2 UAH mỗi đô la, nó được cố định trong dự báo vĩ mô. Kể từ ngày 18 tháng 10, tỷ giá đồng bội tệ so với đồng đô la Mỹ là 24,73 UAH /$.

Bộ Tài chính báo cáo rằng Ukraina phải trả lại cho các chủ nợ là 317,47 tỷ Hryvnia vào năm 2019 và 266,07 tỷ Hryvnia vào năm 2020.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề