Theo thông cáo của NBU được báo Commersant đưa tin thì tổng nợ nước ngoài của Ucraina trong quý I năm 2009 đã giảm 2,5 tỷ USD, còn $101 tỷ. “Từ đầu năm nhờ giảm nghĩa vụ nhà nước và nợ ngắn hạn cho nên tổng nợ đã giảm $2,5 tỷ. Tình hình đến ngày 1 tháng 4 năm 2009 tổng nợ nước ngoài của Ucraina là $101 tỷ. Trong cơ cấu nợ thì có nợ ngắn hạn giảm 2,2% còn 19,1% với tổng của nó là $19,3 tỷ”.

Theo con số của NBU thì do kết quả khấu nợ của các nhà băng cho nên tín dụng ngắn hạn trong tháng 3 giảm triệu chưa kể những thay đổi nghĩa vụ tín dụng thương mại.

Trong thông báo còn chỉ ra rằng, luồng vốn dài hạn thâm nhập kinh tế Ucraina cũng tăng lên nhưng do khấu trừ tín dụng cũ cho nên đầu tư ngọại nhờ tín dụng và trái phiếu bị khấu trừ xem gần bằng không: Số dư tín dụng và trái phiếu trong tháng 3 là triệu, trong khi đó số dư trong tháng 1 đến tháng 3 là ,376 tỷ.

Trong khi đó từ tháng 1 đến tháng 3 số dư âm về thanh toán tín dụng và trái phiếu khu vực tư nhân là {SPAW EDITOR},8 tỷ so với ,3 tỷ trong quý IV năm 2008.

“Tái cấp tín dụng để trả nợ cũ trong khu vực tư chiếm 88%. Điều đó nói lên rằng, trong điều kiện khủng hoảng tài chính thì nó là một tín hiệu đáng lạc quan”.

NBU đồng thời chỉ ra rằng, trong tháng 3 năm 2009 đầu tư trực tiếo nước ngoài vẫn thấp như cũ.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Forum.ua