Vào tháng 2 năm 2019 tổng nợ nhà nước bao gồm nợ do nhà nước vay và nợ do nhà nước đứng ra bảo lãnh cho tư nhân vay đã giảm 0,02%, xuống mức 78,24 tỉ đô la so với tháng 1 năm 2019. Thông tin do bộ tài chính Ukraina công bố. >>данные,

Theo các dữ liệu của bộ tài chính, tới ngày 28 tháng 2 năm 2019 tổng nợ là 2,11 ngàn tỉ Hrivnia. Một tháng trước đó tổng nợ là 2,17 ngàn tỉ Hrivnia (78,15 tỉ đô la).

Tổng nợ trực tiếp tính tới hết tháng 2 năm nay là 1,2 ngàn tỉ Hrivnia (67,42 tỉ đô la), trong khi đó một tháng trước đó là 1,86 ngàn tỉ Hrivnia (67,25 tỉ đô la).

Nợ trực tiếp nước ngoài của Ukraina trong tháng 2 so với tháng 1 giảm 2,9% – từ 1,1 tỉ Hrivnia (39,7 tỉ đô la) xuống 1,07 ngàn tỉ Hrivnia (39,63 tỉ đô la).

Nợ nhà nước ở trong nước giảm 1,9% – từ 764,6 tỉ Hrivnia xuống 750 tỉ Hrivnia. Tuy nhiên quy đổi sang đô la theo tỉ giá thì lại tăng lên 0,24 tỉ đô la – đạt mức 27,79 tỉ đô la.

Nợ do nhà nước bảo lãnh cho các doanh nghiệp tính tới ngày 28 tháng 2 là 292,1 tỉ Hrivnia (10,8 tỉ đô la), giảm 3,34% so với tháng 1 năm nay (11 tỉ đô la).

Lưu ý rằng NBU vừa thông báo rằng quỹ dự trữ của Ukraina vừa tăng hêm 400 triệu đô la do NBU mua trên sàn vốn liên ngân hàng.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề