Bộ công nghiệp khai thác than Ucraina, hôm nay thứ 2 ngày 4 tháng 5, bắt đầu nghe báo cáo cá nhân của từng người quản lý mỏ nhà nước về vấn đề thực trạng thanh toán tiền lương.

Điều này đã được Thứ trưởng Bộ công nghiệp khai thác than – ông Anatoliy Korzun thông báo ngày hôm qua, theo tin từ cơ quan báo chí của Văn phòng chính phủ.

Bộ trưởng cùng với những người đứng đầu các lĩnh vực chuyên môn sẽ tiếp nhận các báo cáo cá nhân, – ông Korzun nói.

“Những khoản tiền mà các doanh nghiệp ngành than đã nhận được từ hoạt động kinh doanh và thông qua hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là đủ để chi trả tất cả các chi phí liên quan đến việc trả lương. Số tiền đó cũng hoàn toàn đủ để đáp ứng những nhu cầu cần thiết tối thiểu cho việc sản xuất để các doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng, và chúng ta đã không có bất kỳ vấn đề nào đặc biệt là trong những ngày lễ, và nói chung trong các công việc tiếp theo”, – Thứ trưởng cho biết.

Về phần mình, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước “Than Ucraina” – ông Oleg Pogodin thông báo rằng: ”trong tháng 4, các mỏ nhà nước đã hoàn thành tất cả các công việc của mình. Doanh nghiệp nhà nước “Than Ucraina” với sự hỗ trợ nhiệt tình của Thủ tướng Chính phủ Ucraina – bà Yulia Tymoshenko trong tháng 4 năm nay, đã thu được những khoản tiền từ việc bán sản phẩm than đủ để thanh toán tiền lương cho tất cả các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp khai thác mỏ. Tất cả thợ mỏ của các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành khai thác than đã nhận được lương, không chỉ từ khoản tiền hỗ trợ của ngân sách nhà nước, mà còn từ khoản tiền kiếm được trong hoạt động kinh doanh của chính các doanh nghiệp”.

Korzun, dựa vào những lá thư có chữ ký của các chủ doanh nghiệp than và các lãnh đạo công đoàn, thông báo về việc không có nợ lương những người thợ mỏ.

Thứ trưởng nói rằng: “Đối với mỗi doanh nghiệp than nhà nước, tiền lương được trả 100%. Theo các dữ liệu hoạt động, những người công nhân của các doanh nghiệp khai thác than đã được thanh toán gần 555 triệu grivna tiền lương”.

Theo ông, nhờ những nỗ lực của Chính phủ, đã có thể trả nợ tiền lương cho những người thợ mỏ trong các giai đoạn trước.

Như chúng ta đã biết, trước đó Chính phủ Ucraina đã có quyết định mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 3 năm 2009, sẽ trích ra từ Quỹ ổn định một khoản 350 triệu grivna để trả tiền lương cho những công nhân mỏ than.

NNC
theo Mid