Công an Odessa đề nghị các người nước ngoài đang sống bất hợp pháp tại Odessa đến đăng ký và hợp pháp hóa giấy tờ trên lãnh thổ Ucraina

Đó là thông báo của ông bộ trưởng bộ nội vụ Ucraina Yuri Lushenko tại cuộc họp báo ngày 30-1-2009 trong lần đến thăm và làm việc tại Odessa vừa qua .

Chính sách này sẽ được thử nghiệm trong nửa năm đầu của năm 2009, ông nói: “Chúng tôi kêu gọi các người đang sống bất hợp pháp tại tỉnh Odessa đến trình diện và sẽ nhận được sự khoan hồng sau đó nếu có nhu cầu ở lại định cư và làm ăn lương thiện sẽ được cấp giấy phép và hợp lý hóa giấy tờ” cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để chở thành người hợp pháp . đó là cách tốt nhất nhằm  quản lý và sau đó sẽ kiểm tra thật chặt trẽ để chấm dứt tình trạng nhập cư bất hợp pháp kéo dài trên lãnh thổ Ukraina .

Ông chỉ thị cho lãnh đạo công an tỉnh mời lãnh sự quán Trung Quốc đến nói chuyện và làm công tác tư tưởng giải thích với các Hội đoàn người nước ngoài khác đang sinh sống trong khu vực.

Lê Thái Kỳ