Chị Minh ở làng Sen có hoàn cảnh rất khó khăn, chị bị bệnh trầm cảm đã chữa chạy nhiều nhưng không khỏi, bệnh càng ngày càng nặng hơn, hoàn cảnh của chị có hai mẹ con, nhiều năm nay không làm được gì để sống.

Thấy hoàn cảnh như vậy những người đã từng sống với chị Minh trước đây ở lý túc xá 63 và bà con trong Làng Sen đã quyên góp và đưa chị minh về nước gấp, đây là một nghĩa cử cao đẹp phải kể đến những người đã từng sống bên nhau tại ký túc xá một thời và một số bà con trong Làng Sen, tổng số tiền quyên góp đến sáng ngày 10-2-2018 là 5460 đô la, mẹ con chị Minh đã được bay về tại sân bay Odessa chiều ngày mùng 9-2-2018.

Dười đây là danh sách ủng hộ:

ÔNg bà Toán Hường =850 đô

Hội Người VN   = 300 đô

Ông bà Sinh Thanh= 300 đô

Ông bà Hữu Phiến  =300 đô

Ban từ thiện     = 100 đô

Ông bà Hoan Hương=100 đô

Ông bà Án Hương=100 đô

Ông bà Dự thanh=100 đô

Ông bà Tướng Lợi =100 đô

Ông bà Phúc Vân= 40 đô

Ông bà Thúy Oanh=60 đô

Ông bà Thùy Xuân=50 đô

Ông bà Phóng Huế -50 đô

Ông bà Hùng Mơ=50 đô

Ông bà chỉnh Nhung=50 đô

Ông bà Liên Luyện= 50 đô

Ông bà Nam Lộc=50 đô

Ông bà Bằng Hương=50 đô

Ông bà Tâm Huyền=50 đô

Sau khi tiễn mẹ con chị Minh ra sân bay, về đến Làng Sen,  ông Nguyễn Văn sinh có kêu gọi lên mạng nội bộ Viber của Làng sen, bà con trong Làng ủng hộ như sau:

Ông bà Triều Hiên=100 đô

Ông bà Tâm Dũng =50 đô

Ông bà Chiến dũng=50 đô

Ông bà Trung Hồng=50 đô

Ông bà Tuấn Hà=50 đô

Ông bà Huệ Trường=50 đô

Ông bà Hà Hòa=50 đô

Ông Bà Nghị Lan=50 đô

Ông bà An Phương=30 đô

Ông bà Nga Ngà=30 đô

Ông bà Hương Hiểu=20 đô

Ông bà Sơn Tâm =20 đô

Bà Cúc=20 đô

Ông bà Tuyết Cường = 20 đô

Ông bà Hồng Tiến= 30 đô

Ông bà Tân Huyền=20 đô

Ông bà Tuấn Thu =20 đô

Ông bà Tý Dung=50 đô

Ông bà Trần Tùy=20 đô

Ông bà Dấn Én=20 đô

Ông bà Hương Văn= 50 đô

Ông bà Sơn Hoa= 20 đô

Ông Bà Tùng Hương= 20 đô

Ông bà Bái Nhung =20 đô

Số điện thoại: 09339778999= ủng hộ 50 đô

Bà Hoa Quí + 30 đô

Bà Liêm Chuyên = 30 đô

Ông bà Quang Huyền = 20 đô.

Lúc 12h trưa ngày 10-2-2018, Ban biên tập chúng toi đã nhận được danh sách ủng hộ của anh chị em đã từng sống ở ký túc xá 63 và một số bà con ở Sorsa đã ủng hộ chị Minh, tổng số tiền là 1680 đô la, có danh sách kèm theo:

Tổng số tiền đến sáng ngày mùng 10-2-2018 là 3740 đô cộng với 1680 đô của Sorsa và của anh Sơn Tây 20 đô và ông bà Hương Thịnh 20 đô là 5460 đô. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng vàng của những ngươi con xa xứ, họ luôn bên nhau và biết đùm bọc nau lúc thường cũng như những lúc gặp hoạn nạn.

Báo Người Việt Ukraina cũng xin chúc mẹ con chị Minh có chuyến bay an toàn và về chữa bệnh nhanh khỏi.

Tin từ mạng Viber của Làng sen

 

 

 

»Cùng chủ đề