Đã thành thông lệ hằng năm những người con của quê hương Hải Phòng sống và làm việc học tập tại thủ đô Kiev, Ukraina, tổ chức ngày lễ lớn cùng hướng về quê hương nhân dịp ngày giải phóng thành phố “13/5/1955 – 13/05/2019”.

Những người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phố

Buổi lễ đã long trọng diễn ra tại nhà hàng Hazar Lenkoran với gần 200 các bà con thành viên cùng các quý vị khách quý. Mọi người hồ hởi rạng rỡ tay bắt mặt mừng khi gặp nhau sau những chuỗi ngày vất vả mưu sinh nơi xứ người. Với những hương vị ẩm thực đa sắc màu, và chương trình văn nghệ do chính các anh chị em là người con quê hương Hải Phòng dàn dựng công phu. Đã để lại nhiều ấn tuợng tốt đẹp cho tất cả mọi người tham dự. 

Trưởng ban tổ chức ông Phạm Văn Núi phát biểu: “Chúng tôi muốn hằng năm tổ chức ngày lễ gặp mặt giao lưu này để những người con quê hương Hải Phòng hướng về thành phố tại quê nhà. Và hiểu thêm về sự chiến đấu hy sinh mất mát trong chiến tranh dành lại nền độc lập hoà bình cho đất nước. Giúp thế hệ con cháu hiểu thêm về tổ tiên ông bà và cội nguồn dân tộc mà tự hào để noi gương phấn đấu học tập và công tác tốt nhằm hội nhập sâu rộng vào nước sở tại và quốc tế”.

Sau đây là phóng sự ảnh của buổi lễ:

Những người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phốNhững người con Hải Phòng Kiev hướng về quê hương nhân ngày kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phố

Bài và ảnh từ ban tổ chức

»Cùng chủ đề