Hiện nay có rất nhiều tờ báo giấy, báo o­nline dành cho teen, nên cơ hội để các bạn cộng tác là rất lớn. Chỉ cần teen chịu chú ý quan sát một chút những gì xảy ra trong cuộc sống xung quanh mình, trong cộng đồng học đường là sẽ có rất nhiều đề tài để viết đấy nhé.