Hôm qua, Vlađimia Sikovich, người đứng đầu uỷ ban điều tra về vụ đầu độc Yushenko đã cho công bố những kết quả đầu tiên: Những thành viên của Uỷ ban không nhận được sự khẳng định rằng cựu ứng cử viên Tổng thống và là đương kim Tổng thống bị chủ tâm đầu độc hơn 4 năm trứơc.

Uỷ ban điều tra về vụ đầu độc Yushenko được thành lập tại Quốc hội theo sáng kiến của các đại biểu quốc hội thuộc Đảng Vùng Sufrid và Elena Lukash. Đứng đầu Uỷ ban này là Sikovich. Những kết luận đầu tiên của Uỷ ban về những sai lầm và vi phạm của nhóm điều tra trước dưới sự lãnh đạo của Galina Klimovich từ năm 2007, một số bằng chứng nói lên việc tạo dựng những bằng chứng giả của vụ việc này. Đặc biệt, Uỷ ban đã làm sáng tỏ việc kiểm tra bất hợp pháp các cuộc nói chuyện bằng điện thoại  di động. Uỷ ban đã  chuyển các yêu cầu cho các nhân viên bưu điện và họ đã khẳng định là khoảng 18 nghìn khách hàng bị theo dõi các cuộc nói chuyện. Trong phạm vi điều tra vụ việc này đã có sự theo dõi hàng trăm người trong đó có không ít đại biểu quốc hội. 

Uỷ ban còn đưa ra hàng loạt các chứng cứ có thể được xem là yếu tố ngoại phạm, bằng chứng giả.

Kết luận gây tranh cãi nhiều nhất của Uỷ ban là không tìm thấy lời khẳng định cho việc đầu độc Yushenko là do chủ ý. “ Chúng tôi đã gửi nhiều yêu cầu đến Viện kiểm sát để khẳng định đây là vụ đầu độc có chủ ý. Các câu trả lời đã  nhận được. Việc đầu độc là có song có chủ định lại là không.

Kết luận cuối cùng của vụ việc này, uỷ ban định đưa ra vào cuối tháng 09.09. Hiện nay, yêu cầu chính của Uỷ ban điều tra là Viện trưởng viện kiểm sát phải loại bỏ Galina Klimovich ra khỏi việc điều tra vì hành động của bà này đựoc xem là mối đe doạ cho an ninh quốc gia. Trong vụ việc đầu độc này, giả thật lẫn lộn, hơn nữa rất nhiều người được chỉ định tiến hành điều tra  từ Văn phòng của Tổng thống đến  nhân viên cảnh sát  và các cơ quan an ninh khác.

Nếu như ngài Viện trưởng viện kiểm sát không thực hiện yêu cầu của các đại biểu quốc hội thì việc bãi nhiệm chính ông ta cũng trở thành vấn đề đáng xem xét.

Chúng ta còn nhớ, giả thuyết chính của vụ đầu độc này là : Trong khi cuộc vận động tranh cử tổng thống diễn ra gay go ác liệt, Yushenko có ăn tối ở nhà phó Chủ tịch uỷ ban an ninh Ucraina Vlađimia Sasuka vào ngày 05.09.2004. Ngày hôm sau, ứng cử viên Tổng thống Yushenko cảm thấy khó chịu và được chuyển sang bệnh viện tại Áo xét nghiệm và điều trị. Nhóm bác sĩ quốc tế đi đến quyết định rằng Yushenko bị đầu độc bằng Điôxin. Những cho đến nay vẫn chưa có đủ bằng chứng để buộc tội ai đó là chủ mưu trong vụ việc này.

Trần Mai Tùng
theo Commersant