Người Ukraina liên tưởng lá quốc kỳ của mình với những đau thương mất mát và những chiến thắng, Vì quốc kỳ quốc gia mà đã có hàng triệu người ngã xuống từ năm 1917. Nếu kể từ EuroMaydan vào năm 2013-2014 thì quốc kỳ Ukraina đã trở thành suối cờ thực sự trong lòng người và khắp mọi nơi – trong nhà, ngoài đường, hải đảo, đỉnh núi hay trong các sự kiện ở trong nước cũng như ở nước ngoài, kể cả ở Nga. Photo >>

Ca sỹ Pugachova và ca sỹ Zamfira ủng hộ Ukraina trong các buổi biểu diễn >>

Ở Rio >>

Euromaydan ở Kyiv >>

Thiên nhiên >>

Cầu cống, tượng đài cũng khoác màu cờ >>

Cờ ra mặt trận >>

Cờ trên đỉnh tháp ở Moskva, trên đường phố bên cạnh Điện Kremlin và trên hải đăng Vladistok ở  Viễn đông >>

Tình cảm người dân Moskva biểu hiện bằng cờ >>

Cờ trong sinh hoạt >>

»Cùng chủ đề