Được tin cụ thân sinh ra ông Vũ Đức Trường mất, bà con trong Làng Sen, trong cộng đồng đã đến thăm hỏi động viên, ngay từ sáng sớm ngày mùng 10-9 BCH hội ĐH Vĩnh Phú, BCH Hội ĐH HNN tại Odessa đã đến thăm hỏi. Báo NV Ukraina xin giới thiệu phóng sự ảnh:

Phóng viên báo NV Ukraina

»Cùng chủ đề