Ngân hàng quốc gia Ukraina NBU đã công bố danh sách tra cứu các đơn vị của các tổ chức phi tài chính có được giấy phép tổng hợp thực hiện tác vụ đổi tiền ngoại tệ. Phòng báo chí NBU thông báo.

Có tất cả 15 cơ quan tài chính bao gồm 1936 đơn vị đã được cấp phép đổi tiền. Bằng cuốn tra cứu cán bộ thực thi pháp luật có thể kiểm tra những cơ sở đổi tiền, còn công dân thì có thể tránh được các chiêu lừa đảo.

Theo luật pháp, NBU không có nghĩa vụ điều tra, ngăn chặn và kiểm tra hoạt động bất hợp pháp của các điểm đổi tiền bởi vì đó là lĩnh vực hoạt động của cơ quan điều tra thực thi pháp luật. Trong khi đó, trong năm 2015 NBU đã gửi cho các cơ quan điều tra thực thi pháp luật thông tin về hoạt động bất hợp pháp của trên 200 điểm đổi ngoại tệ chỉ riêng ở Kyiv.

Hiện tại danh bạ tra cứu được trình bày trong hai thể thức: “html” (để xem chế độ bình thường) và “dbf”. Dự định sẽ còn công bố bản đồ vị trí của các điểm đổi tiền hợp pháp để đơn giản hóa việc tìm kiếm thông tin.

Từ ngày 23 tháng 10 NBU đã hủy bỏ hạn mức trong ngày về cấp tiền mặt bằng Hrivnia thông qua các thủ quỹ ngân hàng và máy ATM khi đổi tiền. Trước đó theo quy định, các ngân hàng buộc phải hạn chế cấp tiền với tổng số dưới 300 ngàn Hrivnia cho một khách hàng trong ngày. Nói riêng, đòi hỏi này liên quan tới các tác vụ đổi tiền với các cá nhân.

o

»Cùng chủ đề