Luật về những biện pháp trừng phạt tội hành hạ trẻ em (Bulling – hành hạ, bắt nạt, chà đạp, uy hiếp…) như là “hành động của những người tham gia quá trình giáo dục thể hiện tính cưỡng bức tâm lý, kinh tế, thể chất, giới tính, kể cả có sử dụng các phương tiện tương tác điện tử đối với trẻ em hoặc vị thành niên”. >>Закон

Trong văn bản có một định nghĩa. “Bulling – đó là sự hiếu chiến, cưỡng bức bạo lực trong bất kỳ hình thức nào, hoặc là những hành động bất kỳ khác dduwo9wcj thực hiện nhằm mục đích gây nên sự sợ hãi, lo lắng, buộc con người chấp nhận phục vụ quyền lợi của mình mà có những dấu hiệu cư xử tàn bạo một cách có ý thức”.

Đồng thời sự kiện “Bulling” được thừa nhận g chỉ khi nếu người bị nạn bị mang lại một thiệt hại về tâm lý hoặc thể chất. Đồng thời hiện tượng này có một số dấu hiệu như sau:

  1. Mang tính có hệ thống (lặp lại). Hành hạ được xem là hành hạ nếu nó xảy ra không phải một lần;
  2. Sự hiện diện các bên – người xúc phạm (buller), người bị nạn (nạn nhân của Buller), và với sự có mặt của người thứ ba – những người quan sát;
  3. Các hành động của Buller – chẳng hạn như khinh bỉ, cưỡng bức nạn nhân hoặc cô lập nạn nhân;
  4. Thiệt hại về thể chất, về tâm lý do những hành động của Biller gây ra, đồng thời cả do việc vô hành động.

Như chúng ta thấy, khái niệm “Bulling” (chúng tôi dịch việt hóa thuật ngữ này là “hành hạ”, -nd) là khá mờ nhạt. Trong đó  có bấy nhiêu động cơ như “sự sợ hãi” hoặc là “sự lo lắng”. Còn sự hiếu chiến được xem là hiếu chiến “dưới hình thức bất kỳ”.

Trong khi đó tiêu chí chẩn báo của “sự sợ hãi” không được định nghĩa – không rõ có cần giấy xác định của nhà tâm lý học hay không, hay là chỉ cần tuyên bố “Kolia giơ nắm đấm lên làm tôi sợ hãi” là đủ, hoặc “tôi đã khiếp sợ khi cậu ấy doạ đánh” là đủ để buộc tội.

Nghĩa là về mặt lý thuyết có thể truy cứu trách nhiệm không chỉ có vì hành động “Bulling” có tổ chức, mà có khi cả những hành động “đùa nghịch” bình thường của học sinh.

Ai là người xác định có sự kiện “Bulling”

Sự nghiêm ngặt của luật mới được bù trừ bằng sự thiếu cơ chế thực hiện nó. Bởi vì sự kiểm soát “Bulling” trong nhà trường, hoặc vườn trẻ được đặt lên trách nhiệm hiệu trưởng.

Trước tiên hiệu trưởng buộc phải lo liệu cảnh báo hiện tượng này. Trong nhiệm vụ của giáo viên thì có việc thông báo người lãnh đạo nhà trường về những hiện tượng khả dĩ liên quan tới Bulling.

Như như sự hành hạ xảy ra thì nhiệm vụ của hiệu trưởng là tiếp nhận đơn của phụ huynh của trẻ bị hành hạ. Toeeps sau đó là hiệu trưởng thành lập ủy ban để xem xét trường howpjh hành hạ này, mà thành phần của bạn này do ông tự xác định.

Tuy nhiên, theo sự kiện, nếu lãnh đọa trường muốn o,r đi, mà thường sẽ là như thế thì khi đó phụ huynh có quyền khiếu nại lên cấp trên.

Nếu sự kiện hành hạ được xác định thì lãnh đạo trường sẽ phải chịu trách nhiệm. Những có lẽ khó mà hiện thực là cảnh sát hoặc sở giáo dục lại tới nhà trường và sẽ tiến hành điều tra sự viện đã xảy ra thật nghiêm túc.

Ai chịu trách nhiệm và trách nhiệm như thế nào về sự kiện “bulling” xảy ra

Luật đề xuất phạt vì bulling từ 50 tới 100 lần mức thu nhập tối thiểu – 850 – 1700 Hrivnia, hoặc là phạt lao động công ích 20-40 giờ. Nếu trong vòng 1 năm mà hiện tượng lặp lại thì mức phạt sẽ gấp đôi – 1700-3400 Hrivnia, hoặc 40-69 ngày lao động công ích.

Nếu người vị thành niên vi phạm những chưa đủ tuổi 16 thì số tiền phạt là do cha mẹ chịu trách nhiệm nộp.

Ngoài những người gây ra sự hành hạ thì hiệu trưởng cũng có thể bị liên đới trách nhiệm. Trong luật nói rằng, trong trường hợp nếu lãnh đạo trường học không thông báo cho cảnh sát khi xảy ra bulling thì ông ta đối diện mức phạt 50-100 mức thu nhập tới thiểu (từ 850 đến 1700 Hrivnia) hoặc là bị lao động công ích tới 1 tháng với 20% tiền lương của lao động này bị khấu trừ.

Như vậy trong luật có ưu thế nhưng cũng có kẽ hở khá lớn. Ngoài ra, ưu thế là ở chỗ từ nay có luật hẳn hoi về vấn đề bạo lực trong trường học và sẽ có người có thẩm quyền xem xét trừng phạt, nhưng điểm yếu là chưa ghi rõ lộ trình – điều mà chưa phải là một phần bắt buộc của quá trình xác định bulling. Đồng nghĩa rằng một xung đột bất kỳ trong trường học cũng có thể biến thành cớ để cách chứ hiệu trưởng, chẳng hạn chỉ cần một ai đó tuyên bố là bị các học sinh khác xúc phạm mà kết quả là cảm thấy “lo lắng”, “sợ hãi”.

Nguồn:: Strana.ua

»Cùng chủ đề