Qua bao thăng trầm của cuộc sống, hội doanh nghiệp đã dần tạo những bước đi vững chắc trên con đường hội nhập vào xu thế mới, xu thế của cách làm ăn không riêng lẽ, đơn độc , thành lập hội đã khó, gìn giữ và phát triển hội đi lên càng khó hơn gấp nhiều lần, đòi hỏi bản lỉnh của các nhà lảnh đạo , biết vận dụng vào hoàn cảnh thực tế , điều kiện sẳn có của mình mà phát triển đi lên, Các Anh đã di những bước đi chậm rãi, nhưng vững chắc trong lúc còn những khó khăn nhất định, khi tình hình kinh tế địa phương, chính trị và cả thu nhập của mình chưa vững mạnh, nhưng khi những yếu tố cần và đủ đã chín mùi, các Anh đã có những bước nhảy vọt rất ngoạn mục. Như Thánh Gióng ngày xưa, đến lúc cần, đã vươn vai vụt lớn.

Thành công của Chợ cây số 7 là giữ được sự ổn định thu nhập , trong lúc tình hình khủng hoảng cả thế giới, các  chợ khác đang vật vả cầm cự, Cộng đồng Oessa vẫn bình yên chung sức lao động, chung lưng gánh vác những khó khăn của cả cộng đồng, Công lao ổn định này  ngoài Hội người Việt Nam; có sự đóng góp rất lớn của hội doanh nghiệp Odessa, chỉ có những nhà doanh nghiệp , tạo nên sự nghiệp bằng sự lao động  , tính nhạy bén  nắm bắt tình hình  mới có thể đứng vững và là xương sống trong mọi hoạt động của cộng đồng.

Thời gian qua , các Anh đã tổng hợp và phát huy sức mạnh của các nhà doanh nghiệp, tạo sức bật ngoạn mục cho cộng đồng Odessa.  Hình ảnh Cộng đồng Odessa ngày càng hiện rõ trước công chúng là một cộng đồng vững mạnh, không những vững chắc trong làm ăn, mà tạo thành một khối gắng kết nhau trong từng tổ chức đoàn thể quần chúng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội doanh nghiệp  . hội người Việt Nam  và trên hết là tổ chức đảng . Với sự phát triển đồng bộ và vững mạnh như thế, chứng minh tập thể lảnh đạo rất quan tâm sâu sắc đến cộng đồng, từng đối tượng từ thiếu nhi, thanh thiếu niên, đến thanh niên , phụ nữ được tổ chức tham gia các hoạt động, cuộc sống kinh doanh tại Odessa được nhìn thấy không phải là của từng cá thể riêng lẽ , mà là của một cộng đồng Viêt nam vững mạnh, dưới sự lảnh đạo của  các cơ quan chính quyền đoàn thể . ” Xương sống của cộng đồng” câu nói của ngài Đại sừ quán đã được nhìn thấy rất rõ ở nơi này,

Một bước ngoặc mới đánh giá đúng vai trò nồng cốt của các Anh , đó là sự ra đời của  LÀNG SEN . bước đi táo bạo trong thời điểm kinh tế khủng hoảng , với mục đích đem  đến niềm tin cho cộng đồng, tạo thế đứng Việt Nam trong lòng bè bạn. Các anh đã thành công vang dội với cú quyết vào  thời điểm khó khăn này.  Bà con đã tin, Bè bạn nhìn nhận , Mọi người trong cộng đông Việt Nam không chỉ ở Odessa mà khắp nơi tràm trồ khâm phục. Thời điểm này  Quyết đoán  không chưa đủ để  các Anh có thể bỏ ra khoản tiền khổng lồ hoàn thiện công trình như thế, còn có chữ Tâm trong kinh doanh, còn có nổi trăn trở vì tình người.  Và những điều này đã đưa các anh bước lên tầm cao mới, đưa cộng đồng Odessa có tiếng nói , có bộ mặt rạng rỡ trước công chúng .

 Trên đà hội nhập mới hiện nay của đất nước ta, nhà nước đã tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài hoà nhập vào đầu tư trong nước , các Anh đã  phát huy tính xung kích của người lính cụ Hồ ngày nào, lại tiên phong đi đầu mỡ đường tìm hướng làm ăn mới, tổ chức những cuộc họp với các cơ quan ban nganh để tìm hiểu hướng tham gia, cách kinh doanh hiệu quả nhất . Tranh thủ mọi điều kiện các tỉnh thành mở cửa để thâm nhập thực tế.Kinh doanh là cả một nghệ thuật, đòi hỏi yếu tố nhạy bén . táo bạo và quyết đoán. Vì để có được những thành quả hôm nay   Chúng ta  đã phải trãi qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, đỗ cả mồ hôi , nước mắt, và cả máu nữa , cho nên việc tham khảo, thăm dò, tham quan  đây đó là những việc mà các Anh trong hội doanh nghiệp đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm quyết  thực hiện . Tất cả chỉ vì mục đích duy nhất là tìm hướng đầu tư  mới một cách an toàn , hiệu quả ,  vươn lên tầm cao mới với thế đứng vững chắc . 

Ngược xuôi các nơi, tham gia  hội nghị trao đổi kinh nghiệm nhiều nước , Mắt thấy –tai nghe. Đã tạo cho các anh những nhận định đánh giá tình hình cụ thể , cộng thêm sức bật trẻ của hội doanh nghiệp, tính xông xáo của người lính và sự điềm tỉnh của những con người từng trãi,  các anh đã tạo cho mọi người lòng tin vào tương lai phát triển của cộng đồng Odessa. Dù đầu tư nơi nào, ở đâu, thành quả lao động  làm ra được của bà con sẽ được gìn giữ và phát triển hơn lên. Chúng tôi tin vào tầm nhìn mới của các Anh. /.

Phan long Pham Văn

»Cùng chủ đề
“Số phận”

16 Tháng Tám 2009