Medvedchuk với đáng “Sự lựa chọn của Ukraina”, còn ông Rabinovich với đảng “Vì đời sống” đã hợp tác với nhau trong các cuộc tranh đấu trên chính trường Ukraina sau khi ông Medvedchuk bỏ tiền mua kênh truyền hình “NewsOne”.

Họ cùng với các chính trị gia thân Nga đang có những nỗ lực lớn trong các cuộc bầu cử của năm 2019 – bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội thông qua Cương lĩnh đối lập của các lực lượng chính trị đối lập thống nhất như một quả đấm lớn đối trọng với Poroshenko.

Ông Yuri Boyko cựu thủ lĩnh Oppoblock, cựu phó thủ tướng Ukraina và bộ trưởng năng lượng Ukraina trong chính phủ Azarov >>

Nhóm này đã thống nhất cử ông cựu bộ trưởng năng lượng, cựu phó thủ tướng Yuri Boyko  làm ứng viên tranh cử chức vụ tổng thống vào đầu năm 2019.

Chủ tịch Hội đồng chính trị của đáng “Vì đời sống” Victor Medvedchuk thông báo trên website của đảng “Sự lựa chọn của Ukraina” do ông lập ra từ lâu.

Theo lời ông, liên hiệp các lực lượng đối lập đại diện cho “các quyền lợi của nhân dân miền đông nam”, nhân dân nói tiếng nga và tất cả những ai hiểu sự cần thiết thay đổi can bản chính sách của chính quyền hiện nay.

Ngày 9 tháng 11 ông Boyko và ông Rabinovich đã kỳ hiệp định về thành lập Cương lĩnh đối lập chung.

Những người trong khối đối lập cũ Oppoblock, nói riêng, ông Kolesnikov bình luận rằng, quyết định gia nhập vào “Vì đời sống” là quyết định riêng của ông Boyko, không phải của khối Oppoblock.

Ông Rabinovich nói rằng ông không ứng cử tổng thống vì ông theo đạo do thái và vì thế không có quyền đạo đức để trở thành người trọng tài của dân theo đạo chính thống giáo.

Theo tin báo chí mới nhất Medvedchuk đã mua kênh truyền hình “NewsOne” mà nhóm “Vì đời sống” đã từng làm chủ 4 năm qua”. Như vậy, ông Medvedchuk cùng với nhóm của ông thâu tóm 2 kênh truyền hình trong thời gian rất ngắn: “NewsOne” và “112 Ukraina”.

Nguồn: lb.ua

PD/Comment:

Nếu thêm vào đó kênh truyền hình mạnh nhất Ukraina “Inter” cũng do những chính trị gia thân Nga kiểm soát (Firtash, Lyovochkin, Portnov…) thì thấy rằng các phái đối lập có sự bảo đảm truyền thông vô cùng mạnh mẽ tạo cơ hội để chiếm cảm tình cử tri và sau đó là chiếm quyền lực chính trị ở Ukraina, đặc biệt trong cuộc bầu cử quốc hội vào cuối năm 2019.
»Cùng chủ đề