Cuộc gặp gỡ giữa các đại diện của Nhóm liên lạc với đai diện các tổ chức gọi là “DNR” và “LNR” sẽ được thực hiện vào ngày 6 tháng 5 ở Minsk, đại diện cái gọi là “DNR” của quân li khai, ông Pusilin nói. TTX Tass trích dẫn lời của Pusilin, đại diện toàn quyền của tổ chức khủng bố DNR trong nhóm liên lạc Denis Pusilin nói rằng, “Chúng tôi nhận được lời mời tới gặp gỡ ở Minsk vào ngày 6 tháng 5”.
Đại diện của LNR Vladislav Deynego cũng khẳng định nhận được lời mời chính thức tới tham gia cuộc gặp gỡ.
“Tôi đã nhận được lời mời chính thức vào ngày 6 tháng 5 tới cuộc gặp gỡ của các nhóm công tác”, – báo “Luganskinformcenter” dẫn lời của Deynego. “Vào 2 giờ ở Minsk sẽ khai mạc cuộc họp các nhóm công tác”, – ông Deynego nói thêm.
Hãng tin “UNN” cũng dẫn lời của đại diện Ukraina Leonid Kuchma nói cuộc gặp gỡ các đại diện của nhóm liên lạc với các đại diện của DNR và LNR sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 5 ở Minsk.
Dự định sẽ lập 4 phân nhóm công tác: về an ninh, về các vấn đề chính trị, về kinh tế và về các vấn đề nhân đạo. Phía OSCE có trưởng phái bộ OSCE ở Ukraina Apakan, đại sứ OSCE Morrel, Thomas Mirov và đại sứ Haidi Talyavini.
Lưu ý rằng, ngày 30 tháng 4 các thủ lĩnh các quốc gia cái gọi là “Bộ bốn Normandia” trong cuộc điện đàm đã thỏa thuận về sự cần thiết tiến hành nhanh chóng cuộc gặp gỡ các phân nhóm công tác của Nhóm liên lạc về điều tiết tình hình ở Ukraina.
***
Hoàng Xuân Kiểm, Nguồn: LB.ua