Thư ký báo chí của trưởng phái đoàn Ukraina ở Minsk, bà Daria Olifer viết thông báo trên Fb cho biết:

Nhóm liên lạc ba bên ở Minsk về điều tiết tình hình ở Donbass lại lần nữa tuyên bố “tuân theo việc thực hiện đầy đủ các thỏa thuận Minsk”.

Tại phiên họp ngày 17 tháng 7 nhóm liên lạc ba bên đã thỏa thuận chấm dứt tiếng súng vô thời hạn ở miền đông Ukraina kể từ ngày 21 tháng 7.

“Thừa nhận ảnh hửơng của thực tế, tuân theo chế độ chấm dứt tiếng súng, đánh giá tính chất quan trọng của hòa bình và bình yên đối với dân chúng, đồng thời xuất phát từ các thỏa thuận đã đạt được trước đây và các nghĩa vụ của các bên nhóm liên lạc ba bên về
điều tiết tình hình Donbass khẳng định sự tuân thủ đầy đủ, toàn diện sự chấm dứt tiếng súng vô thời hạn kể từ giữa đêm ngày 21 tháng 7 năm 2019, tính theo giờ Kyiv”, – trong thông báo nói.

Theo lời bà Olifer, Nhóm liên lạc lại một lần nữa tuyên bố về “tuân thủ thực hiện đầy đủ, cứng rắn và toàn diện các thỏa thuận Minsk”.
Ngoài ra, các bên nhận nghĩa vụ bảo đảm cho phái bộ SMM OSCE sự tiếp cận an toàn và đầy đủ trên toàn lãnh thổ của Ukraina theo ủy quyền thanh sát và đối chiếu, kể cả sử dụng các phương tiện kỹ thuật.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề