Hàng tháng nhà nước mất từ 1,5 đến 2 triệu Hrivnia do dầu bị đánh cắp.

Cơ quan SBU cho biết đã bắt giữ nhóm đănhs cắp dầu thường xuyên. Dâu thuộc một trong những xí nghiệp nhà nước. Cơ quan SBU thông báo.

Theo thông tin cơ quan thực thi pháp luật, một trong những cơ cấu thương mại của tỉnh đã ký hợp đồng cung cấp dầu với hai nhà máy chế biến trên tỉnh Kharcov và Dnipropetrovsk. Giám đốc ccông ty thỏa thuận với lái xe vận chuyển dầu nhà nước và lấy đi một phần dầu trên đường vấn chuyển. Dầu được đổ vào bể chứa mà trước đó được doanh nhân thuê sẵn tại một kho công nghiệp ở Poltava.

“Mỗi lần lái xe lại lấy dầu đi từ 5-10 m3. Bằng cách đó hàng tháng những người này đang làm thiết hại cho nhà nước từ 1,5 triệu tới 2 triệu Hrivnia”, – trong thông báo cho biết.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ những kẻ phạm tội khi họ lại rót dầu vào bể chứa bí mật từ hai xe téc.

Lưu ý rằng hồi tháng 4 tập đoàn nhà nước “Ukrgazdobycha” đã phát hiện mỏ dầu ở tỉnh Kharcov.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề