Ukraina kỷ niệm 24 năm Ngày độc lập tại thủ đô Kyiv. Ukraina tuyên bố độc lập vào ngày 24 tháng 8 năm 1991. Văn bản tuyên ngôn độc lập của Ukraina ngày 24 tháng 8 năm 1991 được thông qua bằng bỏ phiếu toàn quốc ngày 1 tháng 12 năm 1991.

Từ năm 1992 Ukraina kỷ niệm Ngày độc lập hàng năm. Trên thực tế năm 1992 kỷ niệm vào ngày 16 tháng 7 năm 1991 để nhớ lại ngày 16 tháng 7 năm 1990 khi quốc hội cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết Ukraina thông qua bản tuyên ngôn chủ quyền của Ukraina.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề