Hôm qua trong chương trình “Tự do trên kênh Inter” bộ trưởng tư pháp Ucraina Nhikolai Onhisuk đã cho biết tổng thống Victor Yushchenko còn quyền giải tán quốc hội cho đến cuối tháng 8 năm 2009.

Hôm qua trong chương trình “Tự do trên kênh Inter” bộ trưởng tư pháp Ucraina Nhikolai Onhisuk đã cho biết tổng thống Victor Yushchenko còn quyền giải tán quốc hội cho đến cuối tháng 8 năm 2009.

Ông thông báo các đại biểu quốc hội đã tính nhầm thời hạn nửa năm cho đến kỳ bầu cử tổng thống khi người đứng đầu quốc gia không có quyền giải tán Rađa Tối cao, khi họ tính từ ngày tổ chức bầu cử, tức là ngày 25-10-2009. ông nhấn mạnh, nửa năm này phải tính từ cuối nhiệm kỳ tổng thống.

“Hiến pháp quy định thời hạn 6 tháng khi quốc hội không thể bị giải tán không tính từ ngày ấn định bầu cử, mà từ ngày chấm dứt nhiệm kỳ. Có nghĩa ta có thể dễ dàng tính ra rằng, đó là khoảng ngày 23-8-2009”, – ông Onhisuk nói thêm.

Xin nhắc lại với bạn đọc, các luật sư khẳng định trước đó, kể từ ngày hôm nay 25-4 quốc hội đã được miễn trừ giải tán.

Phuong Anh
theo Liga