Nắm bắt được nhu cầu về nước ăn Tết kết hợp với du lịch, trước Tết nguyên đán khoảng ba tháng, nhiều công ty du lịch đã đưa ra một số chương trình du xuân ngắn ngày cho kiều bào nhân dịp Xuân Kỷ Sửu 2009.