Ngày 13-8-2014 tại Làng Sen Odessa đã có 3 giấy triệu tập gọi nhập ngũ được chuyển qua đường bưu điện đến Trần Tuấn Linh (con anh chị Hải Phương), Vũ Mạnh Hà (con ông bà Trường Huệ) và Hoàng Văn Anh. Trong giấy có ghi rõ khi nhận được giấy này, sau một tiếng, người được gọi nhập ngũ phải có mặt tại ủy ban quân sự của quận để đăng ký làm thủ tục nhập ngũ. Theo đúng yêu cầu của giấy báo thì Trần Tuấn Linh và Vũ Mạnh Hà đã có mặt tại cơ quan quân sự quận.

Được biết người Việt có hộ chiếu Ukraina được gọi nhập ngũ đợt này là tại Odessa là trên 60 người trong đó có cả những người có hộ chiếu Ukraina cấp từ Kherson. Riêng khu vực quận Malinovskogo bao gồm chủ yếu là người ở Làng Sen với con số là 32 người. Trong 3 người được gọi lần này có một người đã có giấy miễn nghĩa vụ quân sự, một người đang là sinh viên, một người hộ chiếu cấp tại Kherson. Phóng viên báo Doanh nghiệp Odessa đã kịp chụp lại một số giấy báo gọi nhập ngũ:

Ban biên tập

»Cùng chủ đề