Trong Danh sách chế tài của Ukraina lần đầu tiên có mặt các nhà xuất bản lớn nhất của Nga. Thông tin công bố trên trang website của tổng thống. >>сайте президента.

Trong số các nhà xuất bản Nga bị áp các biện pháp hạn chế có: nhóm xuất bản lớn nhất Nga “ЭксмоАСТ“, các nhà xuất bản lớn khác “Питер“, “Яуза“, “Вече” và “Центрполиграф“, “Алгоритм“, “Книжный мир“.

Các cửa hàng on-line “Labirint” và “LitRes” cũng bị chính quyền Ukraina áp chế tài.

Các nhà dịch vụ truyền và kết nối mạng Internet của Ukraina có nghĩa vụ khống chế tiếp cận các nguồn ấn bản nói trên và trang website “Ozon.ru

Các chế tài có hạn 3 năm. Phía Ukraina đã hủy chế tài đối với 8 đối tượng tư cách pháp nhân bị chế tài do chúng đã phá sản hoặc đã chấm dứt hoạt động.

Lần đầu tiên Đài truyền hình và truyền thanh lớn nhất nước Nga, các kênh truyền thông chính của nhà nước, kể cả chi nhánh của họ ở Ukraina đã bị Ukraina áp chế tài.

Nguồn: Glavred

»Cùng chủ đề