Cho đến khi công ty cổ phần Kinh Đô sắp sửa hoàn tất việc chuyển nhượng thì công ty cổ phần bánh kẹo Vinabico mới biết mình sắp bị thâu tóm…

Theo đó, Kinh Đô đã thực hiện việc mua bán cổ phiếu Vinabico dần dần cho đến khi đạt sở hữu 51% vốn cổ phần của Vinabico. Trong số cổ đông bán cổ phần Vinabico cho Kinh Đô có một nhóm lãnh đạo (đã rời công ty sau khi bán). Trước khi việc chuyển nhượng có hiệu lực, khoảng cuối tháng 1 đầu tháng 2.2008, nhóm lãnh đạo cũ này đã thông báo và giới thiệu Kinh Đô với cổ đông nhà nước và công ty.

Khi hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực, Kinh Đô lập tức tổ chức đại hội cổ đông bất thường Kinh Đô để thông báo về vụ đầu tư này. Và tiến hành bầu lại hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc ở Vinabico.

Trước đó vào năm 2005, Kinh Đô cũng thâu tóm Tribeco, một công ty niêm yết trên sàn cũng với cách làm âm thầm này.

Gần đây, công ty cổ phần Nam Vang cũng vừa thâu tóm xong công ty cổ phần đầu tư Phát triển Văn hoá (cũng là công ty dưới sàn). Theo bà Lê Thị Thanh Tâm, đại diện Nam Vang, giá trị vốn cổ phần mua là 130 tỉ đồng. Nam Vang đã thông báo rộng rãi về việc thâu tóm này, và thông báo đến cổ đông hiện hữu, tổ chức, cá nhân và người lao động có quan hệ nợ vay… với công ty Văn hoá liên hệ để giải quyết vấn đề nếu có.

Theo một đại diện vốn cổ phần tại Vinabico, trong thông điệp truyền tải đến Vinabico, Kinh Đô cho biết vẫn duy trì thương hiệu Vinabico, con người và phát triển sản xuất. Ông cho rằng, điều này có nghĩa đời sống người lao động tạm thời không thay đổi nhiều.

Tuy nhiên, việc thu mua âm thầm mà đối tác không hề hay biết của Kinh Đô khiến tâm lý không ít doanh nghiệp trở nên cảnh giác.

Giải thích về việc “âm thầm” thâu tóm, ông Lê Phụng Hào, phó tổng giám đốc của Kinh Đô, cho rằng, mua bán công ty nếu thông tin rộng rãi không tốt cho việc kinh doanh.

Theo ThS Lê Đạt Chí, đây là một cuộc mua bán doanh nghiệp bình thường. Khác với trên sàn khi mua bán trên 5% vốn cổ phần phải thông báo với uỷ ban Chứng khoán, hoạt động dưới sàn không quy định điều này. Một công ty có thể “làm thinh” mua cổ phần và không phải thông báo với công ty bị thâu tóm.


theo sgtt.com.vn