Như thông lệ nhiều năm nay, Đảng, nhà nước, chính phủ bộ ngoại giao luôn quan tâm đến kiều bào. Năm nay chương trình đón xuân quê hương nhiều bà con Người Việt tại Ukraina cũng về tham dự. Chúng tôi xin giới thiệu phóng sự ảnh của chủ tịch Hội CCB Ukraina gửi cho ban biên tập:

Nguyễn Văn Loan

»Cùng chủ đề