Nhật bản không thừa nhận kết quả bầu cử Hạ viện Duma Nga được tổ chức trên lãnh thổ Crimea ngày 18 tháng 9 năm 2016. Trong tuyên bố của đại sứ Nhật ở Ukraina đăng tải trên trang website nói.

“Nhật không thừa nhận sự thôn tính Crimea bởi LB Nga vào tháng 3 năm 2014, vì vậy tương ứng là không thừa nhận tính hợp pháp và kết quả bầu cử do Nga tiến hành ở Crimea ngày 18 tháng 9 năm 2016”, – trong tuyên bố nói.

Đồng thời nhấn mạnh rằng Nhật bản ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraina và không thừa nhận “những nỗ lực thay đổi tình trạng đường biên giới bởi các biện pháp vũ lực”.

Lưu ý rằng cuộc bầu cử hạ viện Nga ở Crimea ngày 18 tháng 9 đã không được nhiểu quốc gia thừa nhận do bản đảo Crimea thuộc lãnh thổ Ukraina bị Nga xâm chiếm và sáp nhập. Trong số các quốc gia không thừa nhận tính hợp pháp quốc hội Nga khóa 7 có thể kể tới Mỹ, các nước EU trong đó có Pháp, Đức, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản…

Ukraina đặt vấn đề cứng rắn cho Đại hội đồng nghị viện Châu Âu PACE sau khi tuyên bố sẵn sàng thoái lui nếu như nghị viện Châu Âu cho phép sự trở lại đoàn đại biểu Nga, nhắm mắt đối với việc tổ chức bỏ phiếu bầu hạ viện Nga ở Crimea.

Như đã biết Ukraina không thừa nhận Hạ viện Nga khóa mới là hợp pháp.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề