Nhắn tìm đồng đội bởi Lê Hoàng

Mình có cô bạn nhập ngũ 1986 quê ở Lộc Hạ Thành Phố Nam Định, Nếu có bạn nào ở lộc hạ, nếu ai biết cô ấy ở đâu? cô ấy tên là Nguyễn Thị Uyển nhập ngũ 1986 sau 1988 cô ấy đi Nga sau đó mất liên lạc, nếu ai biết cô ấy ở đâu, xin liên lạc theo số +84975350739

Trân Trọng Cảm Ơn
Tuyết Phan