Hôm nay chính phủ lãnh đạo toàn dân chống dịch.

Đẩy lùi Covid, nước non ta dành chiến thắng

Dù gian nan dẫu khó khăn ta không sờn

Hôm nay bắt đầu từ Đà Nẵng giãn cách xã hội

Quảng Ngãi cũng thế, nhớ nhắc nhau ta phải cách ly

Ta đi đâu phải có khẩu trang

Mang theo bên mình dung dịch rửa tay sát khuẩn

Cảnh giác ở nơi biên giới, có những bọn chốn chui

Chúng mang theo căn bệnh hiểm nguy

Khi chúng ta đồng lòng, bắt chúng vào nhà giam….

Khi ta đi về từ nơi nao có dịch

Mọi người khai báo để cách ly an toàn tuyệt đối

Bảo vệ người thân để Việt Nam ta an toàn

Quyết tâm thắng lợi vòng 2 ta chống dịch

Thì mình phải biết, hãy nhắc nhau trung thực nhớ chưa

Ta cách ly 14 ngày thôiNhưng mà an toàn đến cho mọi người

Thì ta phải tự giác chấp nhận cách ly

Đừng nghĩ những điều tiếng chi

Khi chúng ta chấp hành đất nước sẽ bình an….

Khi ta đi về từ nơi nào có dịch

Mọi người khai báo để cách ly an toàn tuyệt đối

Bảo vệ người thân để Việt nam ta an toàn

Quê hương giang rộng lòng bàn tay ôm lấy mình

Thì mình phải biết, phải nhắc nhau trung thực nhớ chưa

Ta cách ly 14 ngày thôi, nhưng mà an toàn đến cho tất cả mọi người

Việt Nam phải chiến thắng quyết định lần 2

Cho đến thắng lợi thành công

Cả thế giới có được Vác Xin đển mọi người yên tâm….

Hôm nay chính phủ lãnh đạo toàn dân chống dịch

Đẩy lùi Covid, nước non ta dành chiến thắng

Dù gian nan dẫu khó khăn ta không sơn

Hôm nay bắt đầu từ Đà Nẵng giãn cách xã hội

Quảng Ngãi cũng thế, nhớ nhắc nhau ta phải cách ly

Ta đi đâu phải có khẩu trang

Mang theo bên mình dung dịch rửa tay sát khuẩn

Cảnh giác ở nơi biên giới, có những bọn trốn chui

Chúng mang theo căn bệnh hiểm nguy

Khi chúng ta đồng lòng, bắt chúng vào nhà giam

Khi chúng ta đồng lòng đất nước nhất định thành công

Khi chúng ta đồng lòng đất nước nhất định thành công…

Chế lời và thể hiện: Vũ Đức Trường

»Cùng chủ đề