Xung quanh đề tài về tài sản nhà thờ chính thống giáo xứ Moskva ở Ukraina đang có nhiều tranh cãi, trước hết là xung quanh nhà thờ xứ “Pecherska Lavra” ở Kyiv, bởi đây được xem như cái nôi của chính thống giáo ở Nga và Ukraina.

Đức cha chính thống giáo xứ Kyiv và toàn Ukraina Filaret tuyên bố rằng, LB Nga không có sở hữu nhà thờ ở Ukraina. Cha khẳng định rằng, sau khi Nhà thờ Ukraina được xác nhận là Nhà thờ độc lập chính thống giáo thì tất cả các nhà thờ, mà đức cha Moskoviy đang chiếm giữ sẽ chuyển sang tài sản của nhà thờ Đức cha Kyiv.

Cha Filaret nói rằng nhà thờ đức cha Moskva không có sở hữu tài sản nào trên lãnh thổ của Ukraina, và tất cả các nhà thờ, nơi tín đồ lui tới cầu nguyện đều thuộc Nhà thờ Ukraina, do nhà nước Ukraina chuyển cho sử dụng.

Trước đó cha Filaret kể điều gì có thể kiềm chế quân xâm lược Nga không tấn công vào đất của Ukraina. Trước đó đã có thông báo về vụ ám sát đức cha xứ Kyiv. Đồng thời trong cuộc Thập tự chinh cha Filaret đã nêu ra hai chiến thắng của Ukraina làm cho Kremlin nổi xung…

Trước đó ĐBND, nhà tài phiệt Nga nhận quốc tịch Ukraina năm 2012 Vadim Novinskiy tuyên bố rằng nếu Lavra Kyiv bị nhà thờ xứ Kyiv lấy đi của nhà thờ xứ Moskva thì trong nước sẽ có nội chiến. Vadim novinskiy là một người bảo trợ tài chính lớn cho nhà thờ chính thống giáo Ukraina thuộc xứ Moskva và toàn Nga.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề