Những người thu nhập dưới 1,5 triệu đồng/tháng được mua nhà giá thấp, nhưng không được cho thuê, cho ở nhờ hoặc chuyển nhượng nhà đất dưới bất cứ hình thức nào.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành những quy định mới về việc phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhà cho công nhân lao động tại KCN và nhà ở cho HSSV (do Bộ Xây dựng đề xuất).

Theo dự thảo nghị quyết, nhà ở giá thấp là nhà ở chung cư có diện tích căn hộ tối đa không quá 70m2, do các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán (trả tiền một lần hoặc trả góp) cho các đối tượng có thu nhập thấp tại các đô thị.

Quỹ đất xây nhà ở giá thấp được bố trí trong quy hoạch các dự án phát triển đô thị của địa phương. Các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn có quy mô từ 5 ha trở lên phải đảm bảo dành tối thiểu 10% quỹ đất để xây dựng nhà ở giá thấp và phải được xác định trong quy hoạch chi tiết.

Đối tượng được mua nhà ở giá thấp là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các thành phần kinh tế chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5m2/người và có thu nhập bình quân dưới 1,5 triệu đồng/tháng.

Giá bán nhà ở giá thấp do chủ đầu tư dự án quyết định theo nguyên tắc tính đủ chi phí đầu tư và được cộng thêm tối đa 10% lãi định mức trên chi phí đầu tư. Người mua nhà ở giá thấp phải đảm bảo đúng đối tượng như trên.

Ngoài ra, một điều kiện ràng buộc đối với người sở hữu nhà giá thấp là không được cho thuê, cho ở nhờ hoặc chuyển nhượng nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào. Trong quá trình sử dụng nhà ở nếu có nhu cầu chính đáng cần chuyển nhượng nhà ở thì chỉ được chuyển nhượng cho Nhà nước hoặc cho chủ đầu tư dự án nhà ở giá thấp đó; khi đó giá bán nhà ở không cao hơn chi phí đầu tư của nhà ở giá thấp cùng loại tại thời điểm bán.

Khi trả hết tiền mua nhà ở, người mua nhà ở đựợc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất ở, nhưng trong Giấy chứng nhận ghi rõ là là loại nhà ở giá thấp không được chuyển nhượng tự do.

Trong dự thảo Nghị quyết, ban quản lý khu công nghiệp (BQL KCN) của địa phương hoặc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở công nhân phục vụ cho KCN đó.

Sau khi đầu tư xong cơ sở hạ tầng chu nhà ở công nhân, chủ đầu tư cấp 1 có thể tự đầu tư xây dựng nhà ở hoặc chuyển giao đất đã có hạ tầng hoặc cho thuê đất đã có hạ tầng để các doanh nghiệp có nhà máy SXKD trong KCN các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở (chủ đầu tư cấp 2) xây dựng nhà ở cho công nhân thuê.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các ban ngành có liên quan phấn đấu đến năm 2015 khoảng 50% công nhân lao động tại các KCN có nhu cầu được giải quyết chỗ ở. Do đó, ngay từ bây giờ việc triển khai xây dựng các khu chung cư, khu nhà ở giá thấp phải được thực hiện gấp rút.

Giá cho thuê nhà ở công nhân KCN do chủ đầu tư dự án nhà ở xác định, nhưng không cao hơn mức giá cho thuê nhà ở xã hội do UBND cấp tỉnh quy định theo khung giá của chính phủ.

Chủ đầu tư các dự án nhà ở công nhân KCN thuê chịu trách nhiệm cho thuê đúng đối tượng và tổ chức quản lý, vận hành quỹ nhà ở do mình làm chủ đầu tư, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dịch vụ tối thiểu như cấp điện, nước, vệ sinh môi trường, anh ninh trật tự.

Về các loại thuế, chủ đầu tư dự án được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) bằng 0% đối với các hợp đồng thuê nhà ở giá thấp. Chủ đầu tư được miễn thuế TNDN trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế TNDN trong 9 năm tiếp theo và được áp dụng thuế suất TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Phamxuan
theo DT