Việc cấp cho Ukraina chế độ tự chủ nhà thờ chính thống giáo là một giai đoạn trên con đường tiến tới một nhà nước hiện đại. Nhà phê bình chính trị, nhà báo Portnikov đánh giá.

Do liên kết với nước Nga mà Ukraina đã không qua được con đường phát triển lịch sử cùng với Châu Âu và việc cấp chế độ tự chủ nhà thờ lần này cho phép Ukraina thoát khỏi chế độ trung cổ. Ông Portnikov nhận xét.

Những người mà… trong Ngày lịch sử của đất nước (Tụ hội nhà thờ) vẫn tiếp tục nói lặp lại rằng, có vẻ như chính quyền đỏng đảnh, rằng Ukraina cần kinh tế chứ không phải cần nhà thờ, rằng cần phải đấu tranh với nạn tham nhũng chứ không phải tụ hội nhà thờ thì không thể hiểu được một chân lý rất giản đơn… Ở đây, ở nước ta còn lâu mới là thế kỷ 21. Nước ta chỉ ra khỏi trung cổ, còn nước Nga láng giềng thì thậm chí không có ý định ra khỏi chế độ đó”, – ông Portnikov nhấn mạnh.

Theo ý kiến của ông Portnikov, trên con đường đi tới hiện đại thì đất nước phải trả qua những giai đoạn lịch sử nhất định.

“Để có thể tiến tới một nhà nước hiện đại chỉ khi bạn có cái Nhà thờ của riêng mình, chứ không phải nhà thờ của nước khác. Sự cạnh tranh giữa nhà nước tôn giáo và nhà nước hiện đại phải bằng con đường hòa bình chân thật của Ukraina chứ không phải bằng đấu tranh với Nhà thờ Moskva.

Vâng, con đường này đi tới thế kỷ 21 cần thiết cho tất cả chúng ta – người chính thống giáo, do thái, thiên chúa giáo, hồi giáo và những người thiếu đức tin”, – ông Portnikov nhận xét.

Theo lời ông Portnikov, ở Ukraina trong những thập kỷ tới cần phải đi qua giai đoạn lâu dài xây dựng nhà nước hiện đại.

“Chỉ có nhà nước hiện đại mới có thể giàu có, lịch sự và không tham nhũng. Nhà nước trung cổ luôn luôn là nghèo đói, tham nhũng và mê tín dị đoan. Điều này quá dễ hiểu”, – ông Portnikov kết luận.

Lưu ý rằng, ngày 15 tháng 12 năm 2018 là một Ngày lịch sử và trọng đại của Ukraina – Ngày hội tụ thống Nhà thờ chính thống giáo mà trong lịch sử đã bị Nhà thờ Moskva thôn tính.

Tất cả các trụ trì nhà thờ chính thống giáo các phái khác nhau, từ tất cả các địa phương được mời về dự, tuy nhiên một số lớn đại diện Nhà thờ chính thống giáo thuộc xứ Moskva đã từ chối tham gia.
Hội tụ Nhà thờ đã bầu cha trụ trì nhà thờ chính thống giáo ở Pereyaslavska và Bilotserkivska Epifaniy giữ chức vụ Đức cha trụ trì giáo xứ chính thống giáo thống nhất ở Kyiv và toàn Ukraina. Đức cha chính thống giáo toàn thế giới đã thừa nhận kết quả bầu cử và mới Epifaniy tới Nhà thờ ở Fanar (Constanitopol, Hy Lạp) nhận thánh chỉ Tomos vào ngày 6 tháng 1 năm 2019.

Nhà thờ Nga ở Moskva gọi Hội tụ nhà thờ chính thống giáo thống nhất ở Kyiv là “không là gì về mặt luật tôn giáo”, đồng thời tuyên bố rằng “những người phi tôn giáo bầu nên một trụ trì cũng phi tôn giáo”.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề