Cộng đồng người Việt ở Ukraina hình thành cộng đồng lớn có từ gần 30 năm nay, mọi phong trào đã được hoạt động tích cực và đúng hướng, tuy nhiên về tổng thể còn nhiều những thiếu sót, hay còn gọi là các tiểu tiết khi trang trí có hình ảnh bác Hồ và cờ tổ quốc. Báo người Việt Ukraina xin giới thiệu một số hình ảnh trang trí không đúng và một số hình ảnh trang trí đúng để so sánh, nếu những người không hiểu biết thì cho đây là việc bình thường còn theo qui định thì đây là việc làm sai?, đồng thời gây lên những phản cảm? đề nghị các tổ chức hội đoàn cần lưu ý và xem xét  thực hiện đúng các qui định, nhất là khi treo cờ tổ quốc và ảnh bác Hồ.

Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn công văn số 539-CV/BTGTU ngày 09/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện nội dung các cặp khẩu hiệu để trưng trong các hội trường của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Để các hội đoàn và độc giả tham khảo?

Đây là một ví dụ vẫn còn tồn tại 7 năm nay tại Sorsa, Odessa

Phông này trang trí thì đúng, nhưng phông quá nhỏ so với diện tích phông của hội trường

Đây là một ví dụ trang trí không đúng

 

Căn cứ công văn số 539-CV/BTGTU ngày 09/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện nội dung các cặp khẩu hiệu để trưng trong các hội trường của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn cả nước và Công văn số 729-CV/BTGTU ngày 21/3/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước và đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là một phông trang trí đúng

1. Treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước, đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh:
1.1. Treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước:

– Cờ Đảng, cờ Nước hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài; nền đỏ; cờ Đảng có búa liềm màu vàng; cờ Nước có sao màu vàng. Cờ Đảng treo bên trái cờ Nước (từ dưới nhìn lên); giữa hai lá cờ có cách khoảng (không liền nhau).

– Đường kính búa liềm và sao vàng bằng 4/10 chiều ngang của mỗi lá cờ; tâm búa liềm của cờ Đảng, đặt đúng tâm của lá cờ; sao vàng của cờ Nước có đỉnh sao phía trên ngang bằng đỉnh lưỡi liềm cờ Đảng.

Đây là một phông trang trí đúng

– Một số điểm cần lưu ý khi treo như sau:

+ Búa liềm: Chiếc búa đặt chếch lên 45 độ so với chiều ngang lá cờ; chiếc liềm vắt ngang chiếc búa; đỉnh lưỡi liềm tạo thành đường thẳng với mặt trên đầu búa; mặt trên cán liềm tạo thành đường thẳng với mặt dưới đầu búa; đỉnh dưới cán liềm tạo thành đường thẳng ngang với đỉnh dưới cán búa.

+ Sao vàng: Các cạnh của cánh sao thẳng hàng; một cánh sao hướng thẳng đứng lên trên; các cánh sao bằng nhau.

1.2. Đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh:

– Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh được làm bằng đồng, tạc theo mẫu tượng do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trên bục ở vị trí dưới và giữa cờ Đảng, cờ Nước (không che cờ Đảng, cờ Nước; dưới chân tượng có trang trí hoa sen); bục đặt tượng phải đảm bảo tính trang nghiêm, bền chắc, hài hòa.

Đây là một phông trang trí đúng

1.3 Vị trí treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước và đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh:

– Treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước và đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh bên trái hội trường, khán đài (từ dưới nhìn lên); tổng thể không quá lệch về phía trái (như là nép về một bên); cạnh trái cờ Đảng cần cách cạnh trái phông hội trường, khán đài một khoảng cách hợp lý.

– Nếu chiều ngang hội trường, khán đài lớn thì nên treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước và đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh ở giữa hội trường, khán đài. (Có hình vẽ kèm theo để các đơn vị tham khảo).

Đây là một trang trí đúng

2. Thực hiện các cặp khẩu hiệu để trưng trong các hội trường:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các đơn vị có thể chọn các cặp khẩu hiệu phù hợp trang trí thường xuyên ở 2 bên (phông chính) tại hội trường. (Đính kèm 16 cặp khẩu hiệu để các đơn vị tham khảo).

Trên đây là hướng dẫn treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước, đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện nội dung các cặp khẩu hiệu để trưng trong các hội trường của các cơ quan, đơn vị. Đề nghị các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn để thực hiện đúng theo các quy định.

Phóng viên báo người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề
Mùa xuân và người lính!

18 Tháng Mười Hai 2017

Thông báo tin buồn

08 Tháng Mười Hai 2017