Luật quốc tịch mới sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2009.

Điểm mới trong luật quốc tịch này là người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được mang hai quốc tịch.

Theo ông Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, sau 5 năm luật có hiệu lực thì người Việt Nam ở nước ngoài nếu có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam, nếu phù hợp với luật pháp nước sở tại sẽ được mang hai quốc tịch.

Trong 5 năm đầu kể từ khi luật có hiệu lực mục đích chủ yếu giải quyết vấn đề quá khứ và xác định khoảng 3 triệu người Việt ở nước ngoài hiện nay có nguyện vọng đăng ký, nhập quốc tịch Việt Nam.

theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp