Bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra trên toàn cầu, người Việt ở Rochester, New York, Mỹ vẫn hy vọng rằng năm Kỷ Sửu sẽ đầy may mắn.