Vụ án đánh người, cướp tiền của của người Việt Nam và người Trung quốc đến nay đã bị phá thành công, sau 4 tháng cơ quan pháp luật Ukraine can thiệp. Bọn này đã ăn cướp được lắm tiền nhiều của, chúng tưởng có tiền sẽ mua được pháp luật Ukraina. Nhưng không! Mặc dù đã chạy nhiều cửa, tung ra khá nhiều tiền, nhưng pháp luật vẫn còn tính nghiêm minh, Tòa án đã phải xử đến 4 lần khi chúng khiếu nại. Và cả bốn lần đó, người Việt Nam đã thắng tại tòa, cả cộng đồng mừng vui từ nay người Việt và người Trung Quốc không con sợ bị khám nhà như trước nữa.

 Đại tá, trưởng phòng A.S. Sementsov đã bị tước quân hàm đuổi khỏi nghành công an và khởi tố hình sự, còn phó phòng, thiếu tá Ruslan Vladimirovich Tabunshik, cũng bị tước quân hàm đuổi khỏi nghành công an, đang bị khởi tố và có lệnh bắt khẩn cấp. Riêng Ruslan Vladimirovich Tabunshik đang có đến tận 53 lệnh khởi tố. Chúng tôi xin giới thiệu quyết định của tòa án mà bọn chúng đã khiếu nại tại Ki Ép.
Ngày 2-4-2012, thẩm phán toà án quận Pecherski G.V. Krigianovska cùng với thư ký S.V. Golubovich, kiểm sát viên M.M. Boichuk, các luật sư V.I. Vlachkova, I.L. Pelikhovskaia, sau khi xem xét đơn khiếu nại của ông Ruslan Vladimorovich Tabunshik, A.S. Sementsov về quyết định của điều tra viên các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Viện kiểm sat Tối cao Ucraina I.P Slobodianich về khởi tố hình sự trưởng phòng đấu tranh chống tội phạm mạng và buôn người Bộ nội vụ Ucraina tỉnh Odesskaia A.S. Sementsov, phó trưởng phòng đấu tranh chống tội phạm mạng và buôn người Bộ nội vụ Ucraina tỉnh Odesskaia Ruslan Vladimirovich Tabunshik và các nhân viên công an chưa được xác định vì có dấu hiệu phạm tội theo phần 2 điều 365 Bộ luật hình sự (vi phạm luật hình sự của các ông Tabunshik và Sementsov). Ông Tabunshik đã khiếu nại ra tòa đề nghị bãi bỏ quyết định do không có đủ cơ sở và lý do cho thấy trong hành động của ông có dấu hiệu tội phạm theo Phần 2 Điều 365 của Bộ luật hình sự của Ukraine.

Ruslan Vladimorovich Tabunshik

Tòa án Quận Pecherski của Kiev ra quyết định ngày 04 tháng 1 năm 2012 kết hợp khiếu nại trên với khiếu nại của ông Sementsov đối với quyết định của điều tra viên các trường hợp đặc biệt quan trọng của Viện kiểm sát Tối cao Ukraine Slobodyanik về các vi phạm hình sự của trưởng phòng chống tội phạm mạng và buôn người Bộ nội vụ tỉnh Odessa Aleksei Yurevich Sementsov, phó trưởng phòng đấu tranh chống tội phạm mạng và buôn người Bộ nội vụ tỉnh Odessa Ruslan Vololimirovich Tabunshik và các nhân viên công an chưa được xác định do có dấu hiệu tội phạm theo phần 2 điều 365 Bộ luật hình sự.
Trong đơn khiếu nại trên người khiếu nại nêu rằng đơn của ông Phan Mạnh Tuyên không thể được xem là cơ sở đầy đủ để khởi tố hình sự họ.
Tại phiên tòa, luật sư Pelihovska l.L, bảo vệ quyền lợi của ông Tabunshik, đã khẳng định lý do của đơn khiếu nại và nói thêm rằng lời khai của Phan Mạnh Tuyên có mâu thuẫn và bịa đặt. Luật sư Pelihovska cũng chỉ ra rằng điều tra viên Slobogianskaia  đã không đưa ra đánh giá đúng cho những bằng chứng và lời giải thích của ông Phan Mạnh Tuyên. Luật sư Pelikhovskaia cũng chỉ ra rằng, trong quyết định bị khiếu nại điều tra viên Slobodianik đã vô cớ dẫn ra rằng có đủ tài liệu cho thấy có dấu hiệu tội phạm theo phần 2 điều 365 Bộ luật hình sự Ucraina, và đã không thi hành “các biện pháp kiểm tra tính khách quan của những tài liệu trên và kiểm tra tính hợp pháp của nguồn cung cấp tài liệu”.

Aleksei Yurevich Sementsov

Tại tòa người khiếu nại Sementsov đề nghị đáp ứng đơn khiếu nại và hủy bỏ quyết định. Đại diện nguyên đơn Phan Mạnh Tuyên, luật sư Toruta và Cheremukha tại phiên tòa đã đề nghị bác bỏ đơn khiếu nại do không có cơ sở và không có bằng chứng. Kiểm sát viên không công nhận những lý lẽ nêu trong đơn khiếu nại, cho rằng đơn khiếu nại là không có cơ sở, còn lý lẽ là không có bằng chứng. Vụ án hình sự đã được khởi tố phù hợp với yêu cầu của điều 94, 98 Bộ luật tố tụng hình sự Ucraina do có lý do và bằng chứng như đã nêu trong quyết định gây tranh cãi, và yêu cầu không đáp ứng đơn khiếu nại.
Sau khi nghe luật sư của người khiếu nại Tabunshik Pelikhovskaia và Plachkova, của Sementsov, đại diện của Phan Mạnh Tuyên luật sư Goruty, Cheremukha, nghe ý kiến của viện kiểm sát, tòa cho phép xem xét đơn khiếu nại khi vắng mặt ông Tabunshik cũng như ông Phan Mạnh Tuyên.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, nghe luật sư của bên khiếu nại ông Tabunshik bà Pelikhovskaia, nghe người khiếu nại Sementsov, đại diện của ông Phan Mạnh Tuyên luật sư Toruty, Cheremukha, ý kiến viện kiểm sát, đọc hồ sơ khiếu nại, tôi đi đến kết luận sau đây. Tòa xác nhận điều tra viên vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà Viện kiểm sát Tối cao Ucraina đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với trưởng phòng đấu tranh chống tội phạm mạng và buôn người Bộ nội vụ Ucraina tỉnh Odesskaia A.S. Sementsov, phó trưởng phòng đấu tranh chống tội phạm mạng và buôn người Bộ nội vụ Ucraina tỉnh Odesskaia Ruslan Vladimirovich Tabunshik và các nhân viên công an là đúng pháp luật theo phần 2 điều 365 Bộ luật hình sự.
Theo quyết định của Tòa án Hiến pháp số 3rp-2003 ngày 30-1-2003 tòa xem xét đơn khiếu nại đối với quyết định khởi tố hình sự của Viện kiểm sát, kiểm tra các cơ sở và bằng chứng theo điều 94,98 Bộ luật tố tụng hình sự Ucraina để đưa ra các quyết định sau. Theo yêu cầu của điều 236-8 Bộ luật tố tụng hình sự Ucraina tòa thụ lý đơn khiếu nại về quyết định khởi tố hình sự phải kiểm tra các lý do và bằng chứng dẫn tới việc quyết định trên được đưa ra, tính hợp pháp của nguồn tin, và không được quyền xem xét và giải quyết trước những vấn đề mà tòa đang xem xét khi xử vụ án.
Điều 95 Bộ luật tố tụng hình sự quy định danh mục các lý do và bằng chứng để khởi tố hình sự. Theo yêu cầu của điều luật trên, vụ án hình sự có thể được khởi tố chỉ trong các trường hợp khi có đủ thông tin chỉ ra có dấu hiệu tội phạm. Nhưng thông tin này là: các bằng chứng thực tế về hành động phạm tội cụ thể (thời gian, địa điểm và phương tiện hoặc các tình tiết khác của hành động phạm tội), có nghĩa là vụ án hình sự chỉ được khởi tố khi có đầy đủ dữ liệu thể hiện các dấu hiệu hành động phạm tội khách quan. 
Theo điều 98 Bộ luật tố tụng hình sự nếu tại thời điểm khởi tố hình sự xác định được đối tượng thực hiện hành động phạm tội thì vụ án hình sự có thể được khởi tố đối với đối tượng này. Theo như quyết định bị khiếu nại và các tài liệu được đưa ra với tòa, căn cứ hợp pháp để khởi tố hình sự là đơn của Phan Mạnh Tuyên tố cáo những thương tích mà ông Sementsov và Tabunshik gây ra cho ông, đơn được nhận và đăng ký ngày 7-12-2011 theo yêu cầu của điều 94 Bộ luật hình sự, cũng như theo quy định của luật pháp phần 1 điều 94, 98, bộ luật tố tụng hình sự Ucraina.
Tiếp đó luật sư Pelikhovskaia viện dẫn không có đủ căn cứ để khởi tố hình sự nên đã phủ nhận những điều trên. Theo yêu cầu điều 98 Bộ luật Tố tụng hình sự Ucraina vụ án được khởi tố đối với đúng đối tượng, trong quyết định đưa ra những lý lẽ, căn cứ để khởi tố, điều luật hình sự khởi tố, cũng như những diễn biến tiếp theo.
Như tòa đã kiểm tra, thông tin về hoàn cảnh và các dấu hiệu tội phạm trong hành động của ông Tabunshik và Sementsov theo phần 2 điều 365 Bộ luật hình sự được đưa ra trong đơn và lời khai của ông Phan Mạnh Tuyên, biên bản về kết quả thực hiện các hoạt động kỹ thuật nghiệp vụ ngày 4-11-2011, 8-11-2011, 9-11-2011, biên bản nghe đoạn băng ghi âm ngày 9-11-2011, biên bản điều tra y tế-tòa án số 442, lời khai của ông Shikho S.M., biên bản về kết quả thực hiện các hoạt động kỹ thuật nghiệp vụ ngày 30-11-2011. Những thông tin này được thu nhận từ nguồn hợp pháp và là đủ cơ sở để khởi tố hình sự.
Theo đúng quy định của điều 236-8 Bộ luật tố tụng hình sự sau khi xem xét đơn khiếu nại, tòa không có quyền xem xét và giải quyết trước những vấn đề mà tòa đang xem xét khi xử vụ án. Trong thời gian điều tra trước tòa thì bước khởi tố hình sự chỉ nhằm mục đích xác định có đủ dấu hiệu tội phạm, chứ không xác định hoàn cảnh là đối tượng chứng minh. Ngoài ra, những lý lẽ của luật sư Pelikhovskaia về việc không có đủ bằng chứng để khẳng định những tình tiết nêu ra trong quyết định không thể được tòa chú ý, vì kiểm tra bằng chứng để xác nhận tình tiết là đặc quyền của tòa khi xem xét vụ án. Tất cả các trường hợp của tội phạm chỉ có thể được thiết lập trong quá trình điều tra trước khi xét xử trong vụ án hình sự. Mọi tình tiết phạm tội có thể được xác nhận chỉ trong điều tra trước tòa trong khuôn khổ vụ án hình sợ đã được khởi tố.
Vì vậy, lời phủ nhận rằng trong tài liệu được cung cấp cho tòa không có đủ bằng chứng chỉ ra dấu hiệu tội phạm trong hành động của ông Sementsov và Tabunshik theo phần 2 điều 365 Bộ luật hình sự Ucraina của người khiếu nại và luật sư bị bác bỏ và không thể được tòa án xem xét khi xử lý đơn khiếu nại vì thuộc phần đánh giá các bằng chứng và tình tiết trong vụ án, chỉ có thể được xác định và thu nhận qua tố tụng trong điều tra trước xét xử, và do các kiểm tra có trong hồ sơ không thể bị bác bỏ vào giai đoạn kiểm tra trước điều tra.
Xuất phát từ những điều trên, đơn khiếu nại không được đáp ứng. Trên cơ sở trên, theo điều 94, 98, 236-7, 236-8 Bộ luật tố tụng hình sự, quyết định của Tòa án Hiến pháp ngày 30-6-2009 số 16-rp/2009,
Quyết định:

Không chấp thuận đơn khiếu nại của hai ông Tabunshik R.V và Sementsov A.Yu về quyết định của điều tra viên các vụ án đặc biệt nghiêm trọng Viện kiểm sát Tối cao Ucraina Slobogianskaia G.P về khởi tố hình sự trưởng phòng chống tội phạm mạng và buôn người Bộ nội vụ tỉnh Odessa Aleksei Yurevich Sementsov, phó trưởng phòng đấu tranh chống tội phạm mạng và buôn người Bộ nội vụ tỉnh Odessa, bắt khẩn cấp Ruslan Vololimirovich Tabunshik theo dấu hiệu phạm tội theo phần 2 điều 365 Bộ luật hình sự Ucraina.
Thẩm phán G.V. Krigianovska

Dưới đây là nguyên bản quyết địnhcủa tòa án:

Quyết định của tòa án

Ban biên tập
theo tin Dịch từ quyết định của tòa án

»Cùng chủ đề