-Hơn một nửa số người đã bỏ phiếu coi các cuộc bầu cử địa phương là quan trọng đối với Ukraina. Đồng thời có một số người bỏ phiếu trắng vì họ cho rằng cuộc bầu cử địa phương là không quan trọng.

-Theo một cuộc thăm dò, 47% người Ukraina đã bỏ phiếu tin rằng sau cuộc bầu cử địa phương, tình hình tại làng của họ sẽ được cải thiện, 38% khác tin rằng sẽ không có gì thay đổi.

-Ngoài ra, chỉ có 20% những người không bỏ phiếu kỳ vọng tình hình sẽ được cải thiện sau cuộc bầu cử địa phương, trong khi 58% những người được khảo sát không hy vọng tình hình sẽ thay đổi, và 13% tin rằng tình hình sẽ xấu đi.

-9947 người được hỏi đã được phỏng vấn, 1200 người trong số họ không tham gia cuộc bầu cử và được phỏng vấn qua điện thoại bằng máy tính. Chỉ có 8.747 người được hỏi đã bỏ phiếu, họ được phỏng vấn tại cửa ra khỏi điểm bỏ phiếu.

-Sai số trong việc thăm dò ý kiến ​​của những người không bỏ phiếu không quá 2,8%. Sai số khi thăm dò ý kiến ​​của những người đã bỏ phiếu không quá 1,4%.

-Trước đó nhiều cử tri đã không đi bỏ phiếu vì lý do sức khỏe, và 10% cử tri sợ đại dịch COVID-19.

-Ngoài ra, 40% cử tri cho biết gặp khó khăn trong việc điền các lá phiếu mới cho các cuộc bầu cử địa phương.

Thu Hà dịch thuật

Nguồn:https://vybory.rbc.ua/rus/2020/ukraintsy-rasskazali-ozhidaniyah-mestnyh-1603679032.html

»Cùng chủ đề
Klitschko mắc COVID-19

24 Tháng Mười 2020