Trung Quốc không chỉ có mua sản phẩm nông nghiệp của Ukraina mà còn cũng cố sự có mặt kinh tế của mình ở Ukraina. Ngoài ra, Trung Quốc tiến tới thành lập ở Ukraina tiền đồn để đưa hàng của mình vào Châu Âu.

Trong những năm gần đây số lượng người di trú Từ Trung Quốc tới Ukraina gia tăng. Trong thời kỳ từ năm 2006 đến năm 2012 số lượng di trú hợp pháp từ Trung Quốc tằng lên 21,6% (từ 15,45 ngàn đến 19,72 ngàn người). Xu hướng vẫn được giữ như vậy.

Sự quan tâm của các công dân Trung Quốc ở Ukraina gia tăng về mặt kinh tế cũng như về mặt văn hóa. Mục đích các chuyến đi cho thấy xu hướng đó.

Mục đích các chuyến thăm Ukraina của các công dân Trung Quốc là công vu và ngoại giao (40%), vaf họp tập (33%). Ngày hôm nay du lịch chiếm 14% so với tổng số người TQ tới Ukraina, trong khi đó vào năm 2006 mục đích du lịch chỉ chiếm 3%.

Người Trung Quốc là những người nước ngoài quan trọng trong sử dụng dịch vụ đào tạo của Ukraina. Chẳng hạn, theo thống kê của UNESCO, các trường đại học Ukraina được nhiều sinh viên TQ lựa chọn. Bộ giáo dục và khoa học Ukraina thông báo rằng có 10% tất cả số sinh viên nước ngoài là người Trung Quốc.

Người Trung Quốc lựa chọn đào tạo của Ukraina do giá dịch vụ đào tạo rẻ và có chất lượng. Sinh viên TQ khác với sinh viên các nước châu Á và châu Phi là đa phần họ học xong là trở về. Con số trở về sau khi học chiếm 72%. Số còn lại sang học là để có cơ sở di trú một cách hợp pháp.

Trong vòng từ 2008 tới 2013 nhằm mục đích di trú chính thức tới Ukraina đã có 5512 công dân TQ. Đồng thời không biết được có bào nhiêu người TQ sống ở Ukraina với chế độ không rõ ràng. Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2001 ở Ukraina có 2213 người trung Quốc cư trú ở Ukraina, tuy nhiên tới năm 2010 đại sứ quán TQ dẫn con số 20 ngàn người dân TQ sống ở Ukraina.

Tuy nhiên, theo ý kiến chuyên gia kinh tế Vyacheslav Lysenko, trong những năm tới số người TQ tới Ukraina sẽ không nhiều, ngày cả gia tăng nhanh tiến độ hợp tác kinh tế và thực hiện các dự án chung giữa hai nước. Các dữ liệu thống kê khẳng định điều này. Bởi vì rằng ở Pháp và Đức người ta đưa ra những điều kiện sống tốt hơn và bảo đảm tính hợp pháp, nghĩa là Ukraina trong những năm tới sẽ không có nguy cơ về di trú.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề