Rađa Tối cao Ucraina đã bãi bỏ luật “Sửa đổi điều 25 luật Ucraina” về quy chế pháp lý của người nước ngoài và người không có quốc tịch”.

Rađa Tối cao Ucraina đã bãi bỏ luật �?Sửa đổi điều 25 luật Ucraina “về quy chế pháp lý của người nước ngoài và người không có quốc tịch”.

Theo hãng UNIAn đưa tin, luật trên quy định từ năm 2010 người nước ngoài phải cung cấp thông số sinh trắc học khi nhập cảnh vào Ucraina, và được quốc hội thông qua ngày 14-4-2009.

Tổng thống Yushenko đã áp dụng quyền phủ quyết, đưa đề nghị vào luật và trả lại cho quốc hội để xem xét lần hai.

Ngày hôm nay tại phòng họp các đại biểu quốc hội đã không ủng hộ đề nghị của tổng thống. Tuy nhiên họ đã không vượt qua được quyền phủ quyết của tống thống vì chỉ thu được 210 phiếu trong 300 phiếu cần thiết. Có 430 đại biểu đăng ký tại phòng họp.

Như vậy luật trên được coi là bị bãi bỏ.

Phuong Anh
theo UNIAN

»Cùng chủ đề