Từ ngày 1/8, các cá nhân, tổ chức nước ngoài mua và sở hữu nhà ở Việt Nam, có đầy đủ hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền cấp kèm theo các giấy tờ liên quan sẽ được cấp sổ hồng, sổ đỏ. Thời gian thực hiện tối đa 30 ngày.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 51/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/8. Theo đó, để chứng minh thuộc đối tượng được mua, thừa kế, tặng, cho và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cá nhân người nước ngoài phải có hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, kèm theo một trong các giấy tờ cụ thể.

Cụ thể, trường hợp là người kết hôn với công dân Việt Nam thì phải có giấy tờ chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp, kèm theo hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân của vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam. Người đầu tư trực tiếp tại Việt Nam phải có tên trong giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương ứng còn thời hạn từ một năm trở lên. Người được doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thuê giữ các chức danh quản lý phải có hợp đồng thuê chức danh hoặc có quyết định bổ nhiệm được lập bằng tiếng Việt. Người có công đóng góp với đất nước phải có huân hoặc huy chương do Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng. Tương tự, người có đóng góp đặc biệt phải có xác nhận của cơ quan cấp Bộ phụ trách lĩnh vực có đóng góp và gửi tới Bộ Xây dựng xem xét riêng. Riêng đối tượng có kỹ năng đặc biệt thì phải có giấy tờ xác nhận về chuyên môn, kỹ năng của hiệp hội, hội nghề nghiệp Việt Nam…

Để đủ điều kiện được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, người nước ngoài phải có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy tờ chứng nhận được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an cấp và không thuộc đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, có giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn thời hạn từ một năm trở lên cũng thuộc diện đối tượng được mua, thừa kế, tặng, cho và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) và quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) phải nộp một bộ hồ sơ hợp lệ tại Sở Xây dựng nơi có căn hộ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng thể hiện các nội dung trên giấy chứng nhận và trình UBND tỉnh ký. Thời hạn cấp giấy chứng nhận tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không tính thời gian bổ sung giấy tờ (nếu có). Những trường hợp đang sở hữu một nhà ở tại Việt Nam thì không được sở hữu các nhà ở khác trong phạm vi toàn quốc.

Ánh Hồng
theo ĐV