Bộ Xây dựng vừa có dự thảo nghị định hướng dẫn việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam.

Theo nội dung dự thảo nghị định, Nghị quyết số 19/2008 của Quốc hội có quy định 5 loại đối tượng thuộc diện được mua, được thừa kế, được tặng cho và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (trong đó có 4 đối tượng là cá nhân nước ngoài và 1 đối tượng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Tuy nhiên, do có sự khác nhau giữa đối tượng là cá nhân nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nên Bộ Xây dựng đề xuất quy định: đối với cá nhân người nước ngoài, để đủ điều kiện được mua, thừa kế, được tặng cho và sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì phải có hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

Cụ thể, cá nhân nước ngoài phải có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy tờ chứng nhận được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an cấp và không thuộc đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo Bộ Xây dựng, nếu quy định như vậy, vừa mở rộng diện có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được sở hữu nhà ở vừa bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ để tránh việc lợi dụng chính sách.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì phải có giấy chứng nhận đầu tư từ một năm trở lên. Còn các doanh nghiệp có thời hạn đầu tư tại Việt Nam dưới một năm thì không được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Về trình, tự thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, dự thảo nêu rõ: sau khi người đề nghị cấp giấy chứng nhận có đầy đủ giấy tờ cần thiết thì sở xây dựng, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Ngoài các nội dung nêu trên, dự thảo còn quy định trách nhiệm của các cơ quan có liên quan như Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội và nghị định này.

Theo Bộ Xây dựng, với các nội dung đã được quy định cụ thể như trên thì sau khi Chính phủ ban hành nghị định này, các địa phương sẽ thực hiện được ngay mà không cần phải có văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan. Hiện dự thảo nghị định đã được Bộ trình Chính phủ,