Cá nhân, tổ chức thuộc 5 nhóm đối tượng người nước ngoài đủ điều kiện mua nhà tại VN sẽ được cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trong thời gian 30 ngày, kể từ khi nộp đủ hồ sơ.

Đây là một nội dung trong nghị định hướng dẫn thi hành nghị quyết thí điểm cho cá nhân, tổ chức nước ngoài mua và sở hữu nhà tại Việt Nam. Người mua cần có giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện, hợp đồng mua bán, tặng cho, giấy tờ về thừa kế nhà ở, chứng minh quyền sở hữu nhà của bên bán, bên tặng cho, bên thừa kế, biên lai nộp thuế, lệ phí trước bạ và nộp tại Sở Xây dựng nơi có nhà. Thời gian được cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở là 30 ngày, kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Mỗi đối tượng chỉ được phép mua một căn hộ chung cư.

Để xác định là cá nhân nước ngoài, phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế. Nếu là nhà đầu tư thì phải có tên trong giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương ứng với giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Trường hợp người mua nhà có công với đất nước, phải có bằng huân, huy chương của Chủ tịch nước. Người kết hôn với công dân Việt Nam cần giấy chứng nhận đăng ký kết hôn kèm hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân của một bên là công dân Việt Nam…

Cá nhân nước ngoài phải có thẻ thường trú hoặc tạm trú hoặc giấy tờ chứng nhận được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên do Bộ Công an cấp và không thuộc đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp không có hai loại thẻ này phải có giấy tờ chứng nhận cho phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên.

Với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương ứng với giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, còn thời hạn từ một năm trở lên. Quy định này để tránh những trường hợp doanh nghiệp chỉ còn thời hạn đầu tư tại Việt Nam dưới một năm mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Căn hộ mua từ các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, phải có các giấy tờ như văn bản thoả thuận hoặc quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở thương mại của cơ quan có thẩm quyền, bản vẽ sơ đồ mặt bằng căn hộ mua bán, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất cấp cho doanh nghiệp, biên bản bàn giao căn hộ…

Trong trường hợp mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho căn hộ của cá nhân thì phải có một trong các giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nhận nhà ở trên đất được cấp theo quy định của Luật đất đai năm 2003.

Các vi phạm trong việc thực hiện sẽ bị phạt 30% giá trị căn nhà.

5 đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm:

– Cá nhân có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc được doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê chức danh quản lý trong doanh nghiệp đó;

– Cá nhân nước ngoài có công đóng góp cho Việt Nam được Chủ tịch nước tặng huân, huy chương; cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho Việt Nam do Thủ tướng quyết định.

– Cá nhân nước ngoài đang làm việc trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội có trình độ đại học hoặc tương đương trở lên và người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu;

– Cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam.

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư không có chức năng kinh doanh bất động sản nhưng có nhu cầu về nhà ở cho những người nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp đó.