Trước thông tin cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam, Bộ Xây dựng cho biết sẽ khó có thể xảy ra đầu cơ trên thị trường bất động sản.

Ngoài việc người nước ngoài phải có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được mua nhà, Bộ Xây dựng đề nghị các sở xây dựng phải có thông báo số lượng gửi về bộ để thống nhất quản lý việc người nước ngoài chỉ được mua 1 căn hộ.

Trên cơ sở báo cáo của các sở, Bộ Xây dựng sẽ thông báo lại tình hình sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài để các địa phương công nhận quyền sở hữu cho người mua nhà. Từ 1-1-2009, người nước ngoài sẽ được mua và sở hữu nhà tại Việt Nam.

Y Linh
theo Hanoimoi